Mariabrug: definitieve afwerking in zicht

16
nov
2021

De Mariabrug werd tijdens de uitvoering van de recente werkzaamheden verschillende keren vrijgegraven en aangevuld. Om na te gaan of de toestand van de brug hierdoor zou veranderd zijn, in vergelijking met de toestand bij aanvang van de werkzaamheden, liet de Stad een stabiliteitsstudie van de brug uitvoeren. De resultaten van deze studie geven aan dat de brug nog in goede staat is. Dit goede nieuws betekent meteen het startschot voor de verdere afwerking van de brug.

Timing & planning heraanleg Mariabrug

Om de stabiliteit van de brug naar de toekomst toe te verzekeren wordt er een drukverdeelplaat op de brug aangebracht. Deze aanleg gebeurt in 2 fases.

Fase 1: aanbrengen drukverdeelplaat tot 25 november 2021
  • vanaf 26 november tot en met 9 januari is de doorgang over de brug over de volledige breedte voor voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, mogelijk
  • tussen 9 januari en eind maart 2022 blijft de doorgang over de brug voor voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, eveneens verzekerd
Fase 2: aanbrengen definitieve fundering
  • na het voldoende uitdrogen van de drukverdeelplaat wordt een waterdichte laag (roofing en gietasfalt) aangebracht
  • vervolgens aanbrengen van definitieve fundering en definitieve verhardingen
  • verkeer: vanaf eind maart/begin april 2022 is ook gemotoriseerd verkeer over de brug mogelijk tot aan het plein met de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Mariastraat 19)