Mariabrug nog niet toegankelijk voor het autoverkeer

15
jul
2021

De aannemer moet een ondergronds pompstation realiseren ter hoogte van het pleintje tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid. Bij hevige regen moet dit pompstation voorkomen dat het riool van de Mariastraat overstort in de reien ter hoogte van de Mariabrug.

Omdat men tijdens deze grondwerken op waardevolle vondsten stootte, is sindsdien een archeologisch onderzoek aan de gang.

Zolang dit onderzoek loopt, kan er niet verder gewerkt worden aan het pompstation.

Verkeersverloop:

  • er blijft geen verkeer mogelijk over de Mariabrug, ook niet vanaf 17 juli, zoals eerder aangekondigd, omwille van het feit dat er nog tal van werkzaamheden moeten uitgevoerd worden in deze site aan de bovenbouw van het riolerings- en drinkwaterleidingsnetwerk vooraleer het definitieve wegdek op de brug kan aangebracht worden;
  • de aannemer bracht voor het bouwverlof (12 juli) een tijdelijke en gedeeltelijke funderingslaag aan zodat er op de brug een voldoende brede zone beschikbaar is voor de voetgangers;
  • de aannemer zal nà het bouwverlof (9 augustus) deze site verder afwerken om finaal de Mariabrug te kunnen openstellen voor het verkeer;
  • het archeologisch onderzoek is volop bezig en ook tijdens het bouwverlof wordt er in de site verder gewerkt. Ondertussen werden waardevolle vondsten ontdekt, palend aan de rijweg. Om deze vondsten te kunnen opgraven, ontstaat een diepe bouwput tegenaan de rijweg. Om een verzakking van de rijweg van de Mariastraat in de bouwput te vermijden, zijn omwille van stabiliteitsredenen stuttingswerken nodig. Om veiligheidsredenen is er geen verkeer mogelijk in de Mariastraat, tussen de Mariabrug en de Gruuthusestraat, en is er ook geen verkeer mogelijk van en naar Onze-Lievevrouwekerkhof-Zuid tot zolang het archeologisch onderzoek duurt;
  • bewoners van de Onze-Lievevrouwekerkhof-Zuid en de handelaars van Mariastraat 21 – 23 kunnen via de Mariastraat tot in de nabijheid van het pleintje aan de Onze-Lievevrouwekerk rijden om te laden en te lossen of om personen te laten in- of uitstappen;
  • verkeer blijft mogelijk in de Katelijnestraat tot aan de Kastanjeboomstraat. De rijrichting in de Kastanjeboomstraat blijft omgekeerd zodat het plaatselijk verkeer van de Katelijnestraat kan wegrijden via de Kastanjeboomstraat, richting Groeninge;
  • pas na het beëindigen van het archeologisch onderzoek zal de aannemer nog tot midden december a.s. verder werken aan het pompstation. Omdat deze werkzaamheden zich volledig buiten de rijweg van de Mariastraat situeren, zal de doorgang van het verkeer van de Katelijnestraat naar de Mariastraat tijdens deze werkzaamheden mogelijk blijven.

Goed nieuws

In de komende weken worden de boombakken, de zitelementen met plantvak en de ovale plantenbak aangebracht in de Katelijnestraat. De plantenbakken/vakken krijgen nu een tijdelijke zomerbeplanting en in het najaar wordt een vaste beplanting aangebracht.

Ook de brievenbus van De Post komt terug naar het Ankerplein.