Werkzaamheden pompstation Mariabrug

16
mrt
2021

Er werd beslist om een ondergronds pompstation te bouwen ter hoogte van het pleintje tussen de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid, buiten de rijweg van de Mariastraat.

Deze aanpak zorgt ervoor dat bij hevige regenbuien de riool van de Mariastraat niet meer overstort in de reien ter hoogte van de Mariabrug.

De persleidingen van het pompstation kunnen naar de riolering in de Katelijnestraat, boven de bestaande brugconstructie, onder het voetpad aangelegd worden. Deze zullen tussen de Mariabrug en de Kastanjeboomstraat worden aangesloten op de riolering.

Een andere oplossing was niet mogelijk zonder dat de brug of de omliggende gebouwen in gevaar zouden komen omdat er veel te diep moest gegraven worden.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder bevoegdheid van Mercedes Van Volcem, schepen voor openbaar domein.

Voorbereidende werkzaamheden vanaf 19 maart en effectieve start werkzaamheden pompstation vanaf 22 maart

Vanaf 19 maart, behoudens onvoorziene omstandigheden, wordt het pleintje aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk obstakelvrij gemaakt. Vanaf 22 maart legt Farys de persleiding aan richting Mariabrug, gevolgd door de werkzaamheden aan het pompstation en de Mariabrug door aannemer Willemen Infra nv. In de eerste helft van mei zouden deze werkzaamheden afgerond zijn, behoudens onvoorziene omstandigheden.

Verkeersverloop

  • de Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid wordt voor het verkeer onderbroken vanaf 19 maart;
  • de parkeerplaatsen en autostandplaatsen in deze straat zijn tijdelijk niet bereikbaar. Haal tijdig de voertuigen uit deze zone;
  • de Mariastraat, tussen de Mariabrug en het Guido Gezelleplein, is voor het verkeer onderbroken (dit straatdeel is nodig voor het plaatsen van materiaal en werfvoertuigen);
  • voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, behouden doorgang alhoewel de fietsers aangeraden wordt om de werfzone zo veel als mogelijk te vermijden;
  • de Mariabrug blijft voor het autoverkeer onderbroken;
  • de ingang van het Sint-Janshospitaal museum in de Mariastraat en ingang van de Onze-Lieve-Vrouwekerk blijven bereikbaar.