Kind- en jongerenvriendelijke stad

Brugge ontving in 2018 het label kind- en jongerenvriendelijke stad. In 2023 vieren we de vijfde verjaardag en nemen we de gelegenheid om samen stil te staan en onze status van Brugge als kind- en jongerenvriendelijke stad op te meten.

Terugblik op de afgelopen 5 jaar

  • Waar hebben we in Brugge aan gewerkt?
  • En hoe bouwen we precies aan een stad waar kinderen en kinderen zich thuis en gehoord voelen?
  • Welke zijn de nieuwe en lopende projecten?

Een sterk kind- en jongerenvriendelijk netwerk

Bouwen aan een kind- en jongerenvriendelijk Brugge doe je immers niet alleen. Dat doen we samen, elk op onze eigen manier en vanuit onze eigen organisatie en vakgebied. Wanneer we al die puzzelstukjes met elkaar kunnen verbinden en elkaar ten volle kunnen inspireren bouwen we samen aan een kind- en jongerenvriendelijk netwerk. En net dat netwerk is zo noodzakelijk om onze ambities en dromen voor de kind- en jongerenvriendelijke stad van morgen te kunnen realiseren!

 

 

Gebruis in het Stadhuis

Een participatietraject voor kinderen uit het vijfde leerjaar.

Maandelijkse klasbezoeken in het stadhuis

Iedere maand zet het Brugse stadhuis zijn deuren open jong gebruis. De klas krijgt ter voorbereiding van dat bezoek een brochures toegestuurd, die nauw aansluiten bij het lessenpakket van die leeftijd.

De brochure bevat informatie over de werking van de stad, geeft kinderen inzicht in de principes van democratie en participatie.

Inspirerende en participatieve escapebox 

We dagen de kinderen in de klas al uit om na te denken over drie voorstellen om Brugge nog kindvriendelijker te maken. Dit doen we aan de hand van een escapebox waar ze in de klas mee aan de slag gaan. Het helpt hun voorstellen uit te werken om deze uiteindelijk te presenteren tijdens het bezoek.

 

 

Bruggebaas - een gamified survey

Hoe kunnen kinderen en jongeren structureel inspraak krijgen in lokale beleidskeuzes?
In Brugge doen we dat met ‘Bruggebaas’! Een interactieve bevraging, opgebouwd als een game, waarmee kinderen en jongeren uit het zesde leerjaar en zesde middelbaar op een leuke en speelse manier aangeven waar ze van wakker liggen en wat ze zouden veranderen als zij zelf de baas zouden zijn.

Bruggebaas stelt ons bovendien ook in staat om het toekomstige jeugdbeleid van de stad beter af te stemmen op verschillende doelgroepen en buurten/wijken.