Klacht indienen bij de Ombudsman

Logo dienst Ombudsman

Aandacht: Dienst Ombudsman is gesloten in de week van 27-31 december 2021.

Update 'coronamaatregelen' voor de bezoekers aan de dienst Ombudsman van de stad Brugge:
We blijven tijdens onze gebruikelijke openingsuren (ma - vr van 9 tot 12 u en di tot 18 u) bereikbaar via telefoon (050 44 80 90) of via mail ombudsman@brugge.be).

Vanaf 18 mei 2020 kunt u ook een afspraak maken via het nummer 050 44 80 90 of via ombudsman@brugge.be om uw klacht of probleem in onze kantoren in de Hoogstraat 9 te komen bespreken. Op het uur van de afspraak zal iemand van het ombudsteam ter plaatse komen in de Hoogstraat 9 om u in veilige omstandigheden te ontvangen.

Voor de bezoekers op die afspraak is het gebruik van een mondmasker verplicht.


De Ombudsman onderzoekt en bemiddelt in klachten van burgers over diensten van het stadsbestuur, de lokale politie, het OCMW en de intercommunales. Hij gaat op een onpartijdige manier na of je correct en behoorlijk behandeld bent. Hij bemiddelt tussen jou en de diensten.

Het kan onder meer gaan over:
- een onrechtvaardige behandeling
- een procedure die te lang duurt
- niemand die naar je luistert of je vraag ernstig neemt
- een onbeleefde reactie of geen reactie
- …

De Ombudsman verstrekt ook aanbevelingen aan het bestuur om te komen tot een betere dienstverlening.

Jaarlijks maakt hij een publiek verslag van zijn werkzaamheden. 

Alle nieuwsitems van de Ombudsman kun je hier raadplegen.

Voorwaarden

Je klacht gaat over de diensten van het stadsbestuur, de lokale politie, het OCMW of de intercommunales.
Je richt je vraag of melding eerst aan de diensten zelf of aan het stedelijk Meldpunt, vooraleer je naar de Ombudsman komt.
Ook niet-Bruggelingen zijn welkom bij de Ombudsman.

Procedure

kantoor ombudsman

Kom gerust langs op het kantoor van de Ombudsman in de Hoogstraat 9 tijdens de openingsuren:
Van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 u, op dinsdag ook tussen 13.30 en 18 u of op afspraak op een ander moment.
Indien deze uren niet schikken, komen wij tot bij jou.

Je kunt ook schriftelijk een klacht indienen.

  • Vat je probleem samen in een eenvoudige brief, vermeld je naam en adres en stuur alles naar onderstaand adres. Aangetekend opsturen is niet nodig.

Ombudsman Stad Brugge
Hoogstraat 9
8000 Brugge

  • Je kunt ook mailen naar ombudsman@brugge.be of bovenstaand formulier onder 'Online aanvragen' invullen.

Je kunt ons ook telefonisch bereiken op ons algemeen nummer 050 44 80 90. Buiten de diensturen kan je een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat.

Meebrengen

Alle documenten of stukken die de Ombudsman kunnen helpen bij zijn onderzoek.

Bedrag

De tussenkomst van de Ombudsman is gratis.

Uitzonderingen

De Ombudsman kan beslissen om klachten niet te behandelen als ze anoniem zijn of gaan over feiten die meer dan één jaar oud zijn.
Hij mag niet oordelen over de inhoud van reglementen en verordeningen en over het algemeen beleid van het stadsbestuur en het OCMW.

De Ombudsman is ook niet bevoegd voor klachten over:

  • interne personeelszaken
  • zaken waarvoor een gerechtelijke procedure loopt
  • de werking van de lokale politie als gerechtelijke politie
  • de inhoud van beslissingen inzake individuele dienstverlening door het OCMW
  • zaken die onder het medisch beroepsgeheim vallen.

Regelgeving

De werking van de Brugse Ombudsman is geregeld via het "Reglement op de Ombudsfunctie", goedgekeurd in de Gemeenteraad van 21 mei 1996.

Contactinformatie