Klankbordgroep toegankelijkheid

Klankbordgroep toegankelijkheid Brugge

Stad Brugge en de Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap nodigen uit!

 • Ben je ervaringsdeskundige met een handicap?
 • Woon je in Brugge?
 • Wil je graag meewerken aan een toegankelijke stad?

Wat is het?

 • In de klankbordgroep toegankelijkheid kan je jouw ervaring delen om de stad toegankelijker te maken.
 • Je kunt diensten, producten of ontwerpen van Stad Brugge testen of evalueren op toegankelijkheid.
 • In het verleden werkten ervaringsdeskundigen al mee aan
  • een toegankelijke route voor Wintergloed
  • het testen van de website
  • het testen van tactiele tegels
  • een museum bezoeken
  • een ervaringswandeling op het openbaar domein

De klankbordgroep geeft geen advies over het beleid van de Stad. Advies geven gebeurt door de adviesraad. Je kan je opmerkingen altijd doorgeven aan de adviesraad.

Hoe werkt het?

 • Bij een concrete vraag of project krijg je een mailtje. Je kijkt of je interesse en tijd hebt om mee te werken. Er wordt verder afgesproken met de mensen die willen meewerken.

Contact

Beeld personen met verschillende beperkingen met tekst klankbordgroep toegankelijkheid Brugge