Kleinhandelsvergunning

Vraag als grootschalige detailhandelszaak of handelscomplex met een netto-handelsoppervlakte groter dan 400 m² een socio-economische vergunning aan. Bekijk alle voorwaarden en de procedure.

Voorwaarden

Wie moet een kleinhandelsvergunning aanvragen?

Voer je kleinhandelsactiviteiten uit met een netto handelsoppervlakte (NVO) van meer dan 400m²? Dan heb je een kleinhandelsvergunning nodig, zowel voor nieuwe als bestaande vergunde gebouwen, en zowel voor één handelsvestiging als een handelsgeheel.

Wijziging in netto handelsoppervlakte

Als je netto handelsoppervlakte wijzigt ben je vergunningsplichtig:

 • wanneer je kleinhandelsbedrijven of handelsgehelen samenvoegt, waardoor de NVO meer dan 400 m² bedraagt;
 • wanneer je een bestaand handelspand/handelsgeheel uitbreidt met meer dan 20% van de vergunde NVO of met meer dan 300 m²;
 • wanneer je de categorieën van kleinhandelsactiviteiten wijzigt met meer dan 10% van de totale vergunde NVO of met meer dan 300 m².

Wijziging van categorie

Maar ook als de categorie van een handelszaak (met netto oppervlakte van meer dan 400m²) wijzigt, moet je een nieuwe kleinhandelsvergunning aanvragen.

Er zijn vier categorieën van kleinhandelsvergunning:

 1. Categorie A: verkoop van voeding;
 2. Categorie B: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting;
 3. Categorie C: verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw;
 4. Categorie D: verkoop van andere producten.

Je kan de aanvraag voor je kleinhandelsvergunning combineren met andere onderdelen van de omgevingsvergunning (vb. stedenbouwkundig, milieu). Het gaat dan om een 'gemengd project'.

Pop-up en overname = geen kleinhandelsvergunning nodig

Als je een tijdelijke handelsactiviteit uitvoert (minder dan 90 of 180 dagen per jaar) heb je geen kleinhandelsvergunning nodig.

De kleinhandelsvergunning is locatiegebonden en wordt verleend voor een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel op een welbepaalde locatie. Je kan de vergunning dus overdragen aan een nieuwe eigenaar of uitbater als er geen belangrijke wijziging is in de categorieën.

Procedure

Hoe vraag je de kleinhandelsvergunning aan?

Elk type van omgevingsvergunning vraag je aan door het algemeen aanvraagformulier en de twee addenda in te vullen (bijgevoegd).

Voor de kleinhandelsvergunning vult u de volgende drie delen in:

 1. Algemeen aanvraagformulier, waarvan enkel de volgende relevante vragen:
  • (1) Projectgegevens
  • (8) Gegevens over de procedure
  • (9) Gegevens over de aanvrager
  • (12) Overzicht van de bijlagen
  • (13) Ondertekening door de aanvrager
 2. Addendum W1 Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten (p. 48-49) (volledig)
 3. Addendum E1Ter Mobiliteitstoets detailhandel (p. 32-34). Dit addendum vult u in voor de projecten die niet onder de verplichting van een mobiliteitsstudie vallen (MOBER). Voor projecten die wel onder deze verplichting vallen vult u een uitgebreider addendum in (E1Bis) in.

 

Hoe dien je de aanvraag in?

Bij louter een kleinhandelsvergunning kan u uw aanvraag als volgt doen:

 • de aanvraag digitaal indienen via het omgevingsloket. Bij een gemengd project doe je dit verplicht digitaal;
 • afgeven bij het loket in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge tegen ontvangstbewijs;
 • per aangetekende brief aan Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge.

 

Na indienen - 2 procedures

De stad heeft 30 dagen de tijd om uw aanvraag ontvankelijk en volledig te verklaren. Daarna zijn er twee mogelijke procedures van behandeling:

 • Vereenvoudige procedure: beslissing 60 dagen na datum ontvankelijkheid.
  • voor louter kleinhandelsvergunning waarvan NVO < 20.000m²;
  • voor gemengde projecten met NVO < 20.000m², waarbij de vergunningen voor milieu- en/of stedenbouwkundige handelingen ook onder vereenvoudigde procedure valt.
 • Gewone procedure: beslissing 105 of 120 dagen na datum ontvankelijkheid => voor projecten met netto handelsoppervlakte meer dan 20 000 m² en/of projecten die een milieueffectenrapport, veiligheidsrapport en/of een passende beoordeling omvatten.

Regelgeving

Decreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) van 15 juli 2016

Contactinformatie