Financiële steun bij sterilisatie van huiskatten

Je kan als inwoner van Brugge met een beperkt inkomen rekenen op een tussenkomst bij het laten identificeren (chippen), registreren en steriliseren/castreren van je huiskat.

Hoe vraag je het aan?

Je kan deze aanvraag enkel online indienen als je een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen hebt en geen leefloon en/of niet in schuldbemiddeling bent

Heb je leefloon of zit je in schuldbemiddeling? Neem contact op met je maatschappelijk werker of bewindvoerder.

 1. Vul het online aanvraagformulier volledig in.

  Hou een klever van de mutualiteit met je code van verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen bij de hand. Deze code heb je nodig als je het online aanvraagformulier invult.

 2. Beestjes in Nesten vzw neemt je aanvraag in behandeling en zal jouw aanvraag verder afhandelen.

 3. Beestjes in Nesten vzw gaat na of je voldoet aan de voorwaarden van het sterilisatieproject en brengt je op de hoogte.

 4. Je ontvangt een gedateerd aanvraagformulier met een uniek volgnummer. 

  Doe je de aanvraag als persoon met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidsredenen, dan wordt de klever van de mutualiteit aangebracht.

 5. Je ondertekent het aanvraagformulier.

 6. Als jouw dierenarts zich akkoord verklaart, bezorg je hen het ondertekende aanvraagformulier. 

  Is dat niet het geval, dan verwijst de vereniging Beestjes in Nesten vzw je naar de lijst van gekende deelnemende dierartsen.

 7. De dierenarts voert de ingreep uit, brengt de administratie in Cat-ID in orde en vult het aanvraagformulier in.

 8. De dierenarts bezorgt je een betalingsbewijs met vermelding van het betaalde bedrag en van de unieke code.

Wat heb je nodig?

 • Klever van de mutualiteit

  Enkel voor personen die verhoogde tegemoetkoming krijgen voor gezondheidsredenen.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

Het bedrag van de financiële tussenkomst hangt af van je situatie.

Je hebt een leefloon of zit in schuldbemiddeling

Stad Brugge betaalt 85% van de effectieve kost van de ingreep aan de dierenarts via de vereniging Beestjes in Nesten vzw. Zelf betaal je 15% van de effectieve kost van de ingreep tijdens het consult aan de dierenarts.

Per kat betaal je maximaal:

 • voor een sterilisatie, het chippen en de registratie in CatId: € 25
 • voor een castratie, het chippen en de registratie in CatId: €  15
 • voor het chippen en de registratie in CatID (zonder sterilisatie of castratie): € 5

Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidsredenen

Stad Brugge betaalt via de vereniging Beestjes in Nesten vzw de helft (50%) van de effectieve kost van ingreep aan de dierenarts.

Zelf betaal je 50 % van de effectieve kost van de ingreep tijdens het consult aan de dierenarts.

Per kat betaal je maximaal:

 • voor een sterilisatie, het chippen en de registratie in CatId: € 90
 • voor een castratie, het chippen en de registratie in CatId: € 50
 • voor het chippen en de registratie in CatID (zonder sterilisatie of castratie): € 17,5

Waar kan je terecht?

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een beperkt inkomen.
  • Je trekt een leefloon.
  • Of je zit in schuldbemiddeling.
  • Of je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidsredenen.
 • Je hebt een domicilie in Brugge (privépersoon).
 • Je bent de rechtmatige eigenaar van je kat(ten).
 • Je kan per gezin voor maximaal 2 huiskatten om de 2 jaar een financiële tussenkomst aanvragen.
 • Je kan je vraag om een financiële tussenkomst voor de registratie en/of sterilisatie van je kat(ten) enkel online (laten) aanvragen.

Regelgeving

Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet aanvaard, noch door de dierenarts die de ingreep uitvoert, noch door de vereniging Beestjes in Nesten vzw die de financiële tussenkomst betaalt.

De financiële tussenkomst kan geweigerd worden als de aanvraag niet voldoet aan de vereiste voorwaarden.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten