Klimplant in het voetpad aanvragen

Maak telefonisch een afspraak

Zie je graag meer groen in jouw straat? Wens je met een plant jouw straat of gevel op te fleuren? Dit is perfect mogelijk!

Als bewoner kun je een plant in het voetpad of aan de gevel van jouw woning aanplanten. Je moet hiervoor slechts de toestemming aan het stadsbestuur vragen.

Voor extra informatie, nieuws en inspiratie in verband met meer natuur in jouw omgeving kun je terecht bij:

http://www.natuurenbos.be/

http://www.natuurinjebuurt.be/

Voorwaarden

 • Wie een plant aan de gevel van of in het voetpad aan de woning plaatst, is zelf verantwoordelijk voor die plant.
 • De plant mag geen hinder veroorzaken voor de voetgangers en andere weggebruikers.
 • Er moet op het voetpad altijd een vrije doorgang zijn van minimum 1m.
 • Vanaf de gevel mag de bestrating maximaal over 30cm worden weggenomen.
 • De gevelbeplanting mag niet meer dan 50cm buiten het gabariet van de gevel komen.
 • Een inplanting op minder dan 50cm van de zijdelingse perceelsgrens is niet toegelaten in de Brugse binnenstad.
 • Aan de buitenrand van de plantput moet een antiwortelbescherming met minimum ondergrondse hoogte van 30cm worden aangebracht.
 • De aanplanter moet vooraf de nodige inlichtingen inwinnen bij de verschillende maatschappijen naar de ligging van ondergrondse nutsleidingen.
 • De plant moet regelmatig onderhouden worden zodat die niet voor overlast zorgt in de omgeving of hinder veroorzaakt voor het gebruik van het voetpad.
 • Schade ten gevolge van deze beplanting of zijn wortelgestel aan het openbaar domein zal steeds ten laste gelegd worden van de eigenaar van de woning.
 • Bij het verwijderen van de plant moet het voetpad terug hersteld worden in oorspronkelijk toestand.

Procedure

Je deelt het volgende mee in je aanvraag:

 • De plantsoort die je wenst te plaatsen;
 • De breedte van het voetpad en of er een verhoogd voetpad is;
 • Een foto of schets van de plaats aan de gevel waar je de plant wenst te plaatsen.

Hoe dien je je aanvraag in?

 • Schriftelijk via brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12, 8000 Brugge:
 • Via e-mail aan wegendienst@brugge.be;
 • via het onlineformulier.

Het stadsbestuur behandelt jouw aanvraag.

Je ontvangt de toelating van het stadsbestuur.

Bedrag

De vergunning is gratis.

Regelgeving

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen

Deel deze pagina

Contactinformatie