Koolkerke krijgt een nieuw park

11
jan
2021

De deelgemeente Koolkerke krijgt er dit jaar een nieuw park bij. Een zone van 8500 m 2 wordt omgetoverd tot een park met bomen waar het leuk vertoeven wordt voor jong en oud.  

park KoolkerkeHet nieuwe park komt tussen het provinciedomein Fort van Beieren en de Damse Vaart en naast het sportpark.  

Wanneer het speelplein klaar is, wordt het een trekpleister voor geheel Koolkerke. En niet in het minst voor de jonge generatie. “Een kabelbaan tussen de bomen, een dubbele wip, een gamma aan de meest uiteenlopende schommels en twee piramiden zullen voor de nodige speeluitdaging zorgen", legt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem uit.

Toegankelijk en voor alle leeftijden

Het nieuwe park is bijna 1 hectare groot. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met de kinderen, maar ook met de ouders en grootouders. 

Daarom voorzien we naast speelelementen ook picknickbanken en andere banken zodat ook de (groot)ouders kunnen genieten van het park als de kinderen spelen.

“Het park voldoet aan de toegankelijkheidseisen en kreeg positief advies van Inter”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Stervorm voor kleine sterren

Het ontwerp maakt ook een knipoog naar de vesting van het Fort van Beieren. Er komt een ster zoals de vesting van het Fort Van Beieren. Binnen deze ster komt een speelzone waar de speelelementen worden geplaatst.  De kleine sterren (kinderen) zullen er hun gading vinden.

"In de zandzone komen er verschillende nieuwe speeltoestellen. Een draaimolen, dubbele wip, zandkranen, een glijbaan en twee piramiden zullen de zandzone invullen. Op vraag van de nabij gelegen jeugdbeweging behouden we een open graszone met afmeting van 40 m x 60 m”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

Bomen, vlindertuin en focus op de natuur

Bomen en bloemen

Alle bomen binnen het projectgebied blijven behouden. Ze vormen de basis voor het nieuwe ontwerp. We breiden tegelijk het bestaande bomenbestand uit met de aanplant van 44 nieuwe bomen. Verder voorzien we vaste planten en een groot aantal bloembollen om kleur te geven aan het terrein.

Wadi

Ook toekomstige waterproblematiek wordt ingecalculeerd. Er worden twee waterbuffers ingewerkt daar waar het water traag in de bodem sijpelt.

Rond de zandzone van het speelplein graven we een wadi uit. Deze wadi komt op de laagste en natste locatie van het terrein te liggen. Het is de bedoeling dat we hier het water langzaam in de bodem laten sijpelen zodat de rest van het terrein droog kan blijven. De open graszone wateren we ook af naar een nieuwe langwerpige wadi.

Zowel voor de wadi langs de speelzone als voor de wadi naast de open graszone, ontwerpen we een overloop naar de bestaande grachten.

Vlindertuin

In de vlindertuin (beplanting en bloemen die Vlinders aantrekken), wijzigen we de bestaande padenstructuur en herprofileren we de bestaande heuvels.

Centrale zone met picknicktafels en drie schommels

Centraal komt er een zitterras met twee zitbanken. Deze centrale zone omringen we met een rijk bloeiende vaste plantenborder. We richten de rest van de parkzone in met een variëteit aan bomen en bloembollen. Tussen de bomen voorzien we verschillende zitruimten.

Er komen ook drie verschillende schommels (vogelnestschommel, peuterschommel en gewone schommel) zullen tussen de bomen verspreid staan. Twee van de drie nieuwe schommels staan op speelheuvels met een hoogte van 50 cm. 

Kabelbaan

Om aan de vraag van omwonenden te voldoen plannen we ook nog de plaatsing van een kabelbaan tussen de bomen.

Pleintje

Als laatste deel van het ontwerp herbekeken we het pleintje tussen de Zoete Vaartstraat, de Potagierstraat en het sportpark. Ook hier vervangen we de dolomietpaden door betonverharding en optimaliseerden we het tracé. Een nieuwe boom en bloembollen zullen kleur geven aan het vernieuwde pleintje.

Nieuwe gebruiksvriendelijke wandelpaden en fietspaden

Globaal voorzien we om alle dolomietpaden binnen het projectgebied te vervangen door betonpaden.  Tegelijk herbekeken we het tracé van de bestaande paden in functie van de meest logische verbinding. We hielden hierbij ook rekening met wateroverlast op de bestaande paden.

De fiets- en wandelpaden worden hertekend en heraangelegd. “Bij het huidige radarwerk van paden ontbreekt logica. We gaan ze dan ook efficiënter en doelbewuster heraanleggen. Eenvoudigere verbindingen betekent zich eenvoudiger verplaatsen. En dat is maar normaal ook”, aldus burgemeester De fauw.

Verpozing zoeken

Bezoekers van het terrein zullen heerlijke verpozing kunnen zoeken op het domein op de zitbanken die hier en daar ingepland worden. Ouders kunnen op hun gemak van op een afstand hun kinderen in de gaten houden terwijl ze een boek lezen. Natuurliefhebbers vinden hun gading in de vlindertuin en de vernieuwde groene omgeving. 

Inspraak

Het ontwerp werd diverse malen aan de bevolking voorgelegd en komt ook tegemoet aan hun wensen. Het definitieve ontwerp voldoet aan de bemerkingen van de omwonenden.

Kostprijs en timing

De stad investeert 376.000 euro in het nieuwe park in Koolkerke.  De aanleg en werken zullen drie maand in beslag nemen. De aanbesteding gaat nu naar de gemeeteraad en als alles vlot verloopt starten de werken in het late voorjaar. De aanplantingswerken gebeuren begin van het plantseizoen in november 2021.

Inhoud van de werken

De inhoud van de werken bestaat hoofdzakelijk uit:

  • Opbraak bestaande verharding;
  • Opbraak parkmeubilair;
  • Grondwerken;
  • Aanleg paden
  • Leveren en plaatsen van parkmeubilair;
  • Leveren en plaatsen van speeltoestellen;
  • aanplant bomen, groen, heuvels
  • aanleg wadi

De stad investeert dus ook in 2021 in haar parken.  "Vorig jaar werd een mooi speelplein aangelegd in het Koningin Astridpark. Het speelplein wordt ongelofelijk veel gebruikt door de kinderen en ook ouders vertoeven er op de groene stoelen en picknickbanken", besluit schepen Van Volcem