Onderhoudswerken op de Brugse Steenweg (N374)

27
apr
2022

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant een grondig onderhoud van het wegdek van de Brugse Steenweg (N374) in Koolkerke. De betonplaten van de rijweg zijn er in slechte staat. We werken in verschillende zones:

  • Tussen de Kasteeldreef en de Fortstraat vervangen we betonnen wegverharding door een volledig nieuwe asfaltlaag.  
  • Tussen de Leenweg en de Kasteeldreef herstellen we beschadigde betonplaten. 
  • Verderop de Brugse Steenweg richting Damme herstellen we ook beschadigde betonplaten op enkele locaties.

Neem voor meer informatie over deze en andere wegenwerken in Brugge een kijkje op wegenverkeer.be/brugge.