krolfKrolf is een sport die uit de Scandinavische landen komt overgewaaid. Het wordt gezien als een mix van golf en crocket. Spelers trachten een bal met een hamer in een hole te slaan. In een spel krolf worden in kleine groepjes verschillende holes afgewerkt. Per hole wordt genoteerd in hoeveel slagen de speler de bal weet te putten. Wie over alle holes het minst aantal slagen nodig heeft, is de winnaar van het spel.

Krolf werd in 2014 geïntroduceerd in Brugge en het trok meteen veel spelers aan. De troeven zijn de toegankelijkheid, de mogelijkheid tot variatie en de sociale component van het spel. Zowat iedereen kan Krolf spelen. De parcoursbouwer kan vrij eenvoudig de moeilijkheidsgraad aanpassen door hindernissen te voorzien. Samen een spelletje Krolf afwerken, is een zeer gezellige en leuke activiteit.

Krolf wordt enkel gespeeld op grasstroken naast een sportveld en/of trapvelden. De krolfsets worden ook uitgeleend om op verplaatsing te spelen.

#sportersbelevenmeer

Procedure

Krolfset en -terrein reserveren

Wie op eigen initiatief Krolf wil spelen, kan een Krolfset ontlenen bij de stedelijke sportdienst. Klik hier op 'online aanvragen' en vul het reservatieformulier in. Naast de reservatie van een Krolfset (spelmateriaal) kan je ook een terrein in sportcentrum De Gulden Kamer (Geralaan, Sint-Kruis) reserveren.

Contactinformatie