Kruispunt Komvest wordt fiets- en voetgangersvriendelijk

6
jan
2022

De provinciale commissie verkeersveiligheid gaf goedkeuring voor de herinrichting van de verkeersknoop Komvest. “Met het plan zal de oversteek voor fietsers en voetgangers verbeteren. We vormen de woonstraat Komvest om in een fietsstraat.

De herinrichting van de verkeersknoop ‘Komvest’ zal rekening houden met de wens van het bedrijf IFF, voorheen gekend als de Gistfabriek, om op termijn een nieuwe verkeersveilige uitgang te realiseren die rechtstreeks aansluit op de kleine ring R30. Dit zal de verkeersdrukte door de bedrijfsactiviteiten van IFF in de Komvest halveren en de veiligheid ter hoogte van de inrit sterk verhogen”, vat burgemeester Dirk De fauw het plan samen.

Het plan voor de herinrichting van de verkeersknoop Komvest (kruispunt van de kleine ring met de woonstraten Komvest en Walweinstraat) werd uitgewerkt door Stad Brugge. “De aanleiding waren meldingen van joggers en wandelaars dat dit een zwakke schakel was in de Vestenroute. Je moet hier immers twee keer twee rijstroken kruisen. Zeker aan de zijde van de binnenstad is dit geen evidentie, want wagens maken hier ook een weefbeweging van twee naar een rijvakken”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Kleine ring vroeger op één rijvak

Het stadsbestuur vroeg daarom aan gewestwegbeheerder AWV of het een optie was om het kruispunt in te richten. “In overleg dokterden we een concept uit waarbij de kleine ring, komend van de Bloedput, al vroeger op één rijvak wordt gebracht. Zo maak je de oversteek minder zenuwachtig en verkort je de oversteekbeweging”, duidt Humberto Van Nunen van AWV.
“Bovendien bereikten we een consensus om in plaats van een dubbelrichtingsfietsoversteek te werken met enkelrichtingsfietsoversteken.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Dit zal ook de stadsfietsroute FR30 versterken die komend van het Baron Ruzettepark doorloopt in de woonstraat Komvest die we als fietsstraat zullen inrichten.
Om zeker te zijn van geen nadelige impact op het gemotoriseerd verkeer organiseerden we samen met de lokale politie een proefproject. Via een proefopstelling in mei dit jaar simuleerden we met paaltjes en een tekstkar het voorstel. Daaruit bleek dat de doorstroming voor auto’s zelfs beter was.”

Ook bushaltes toegankelijker gemaakt

Kortom, met het project worden meerdere vliegen in een klap geslagen. Zo zullen ook de bushaltes toegankelijker gemaakt worden.
Ook het bedrijf IFF zal op termijn een nieuwe en verkeersveilige uitrit krijgen op de kleine ring. “In het kader van de hervergunning van ons bedrijf onderzochten we vorig jaar hoe we het goed nabuurschap kunnen versterken. Met het dodelijke ongeval in Aalst in gedachte onderzochten we zo of we de woonstraat Komvest konden ontzien van vrachtverkeer”, zegt plant manager Geert Florizoone van IFF.

“Praktisch is het niet mogelijk om de inrit en onze receptie te verplaatsen, voor onze uitrit bleek dit geen probleem. Door het realiseren van een nieuwe uitrit op de kleine ring R30 zullen vrachtwagens enkel nog bij het binnenrijden door de Komvest moeten en niet langer bij het uitrijden. Hierdoor zal het aantal vrachtwagenbewegingen in de Komvest worden gehalveerd. De exacte locatie bevindt zich tussen het kruispunt en de brandweerkazerne.”

Het is de bedoeling om de herinrichting in 2023 of 2024 te realiseren. De komende maanden wordt eerst nog het concept verfijnd in een detailontwerp.