Kruispunt Leopold II-laan, Scheepsdalelaan en Leopold I-laan wordt veiliger voor fietsers

Terug naar wegenwerken

De Vlaamse Overheid maakt het kruispunt van de Leopold I-laan, de Scheepsdalelaan en de Leopold II-laan veiliger voor de fietsers. De voorbije jaren vonden op dit kruispunt meermaals ongevallen tussen auto’s en fietsers of bromfietsers plaats, in 2015 en 2018 jammer genoeg ook met dodelijke slachtoffers.

Doel is om tot een conflictvrij kruispunt te komen, waarbij overstekende fietsers niet langer kruisen met rechts afslaand verkeer. Deze maatregel zal de kans op dodehoekongevallen in de toekomst aanzienlijk doen afnemen.

De fietsers krijgen een afzonderlijk lichtengeregeld oversteekmoment. Om dit te realiseren is het nodig om het kruispunt opnieuw in te richten, namelijk met omgelegde fietspaden. Er zijn dus aanpassingen nodig aan de fietspaden en aan de verkeerslichtenregeling op alle hoeken van het kruispunt.

Wat zijn omgelegde fietspaden?

Dat zijn fietspaden die op alle armen van het kruispunt buiten het verkeerslicht voor het gemotoriseerd verkeer worden aangelegd:

  • het fietsverkeer, dat rechts afslaat, komt geen verkeerslicht meer tegen en kan steeds rechts afslaan zonder te moeten stoppen aan een verkeerslicht;
  • het fietsverkeer dat op het kruispunt rechtdoor gaat, krijgt afzonderlijk een groen licht (terwijl het gemotoriseerd verkeer moet wachten tot het verkeerslicht voor hen op groen springt);
  • het fietsverkeer dat na de oversteek op het kruispunt linksaf wilt, passeert nog een tweede verkeerslicht voor fietsers. Deze fietsers krijgen eerst dus een groen licht om rechtdoor te rijden (om het kruispunt te dwarsen) en vervolgens groen licht, aan het tweede verkeerslicht voor fietsers, om links af te slaan.

Door die omgelegde fietspaden verdwijnen de fietsopstelstroken op het kruispunt.

Uitvoering werkzaamheden

NV Tibergyn NV uit Gullegem voert deze werkzaamheden uit, in opdracht van de Vlaamse overheid – Agentschap Wegen en Verkeer, in de periode van 18 januari tot 2 april a.s.

Onvoorziene omstandigheden, zoals het werkschema van de aannemer of weersomstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de aannemer de werkzaamheden niet op de hierboven vermelde tijdstippen kan aanvangen of beëindigen.

 

Meer informatie over dit project over de geplande ingrepen door de Vlaamse Overheid – Agentschap Wegen en Verkeer

Startdatum:
18 januari 2021
Einddatum:
2 april 2021

Locatie

Leopold II-laan, Scheepsdalelaan en Leopold I-laan
8000 Brugge

Gevolgen

De Leopold I- en de Leopold II-laan worden afgesloten voor alle verkeer aan de Scheepsdalelaan. Het verkeer richting Brugge centrum wordt omgeleid via de R30. Het verkeer richting Blankenberge wordt omgeleid via de N31.

Het verkeer in de Scheepsdalelaan behoudt doorgang maar kan niet naar de Leopold I- of Leopold II-laan afslaan. De bussen van De Lijn behouden eveneens doorgang in de Scheepsdalelaan.

Voetgangers, fietsers en bromfietsers zijn niet toegelaten in de omgeving van de werfzone. Ze volgen een omleiding:

  • via de Houtkaai, Kroonstraat, Gustave Vincke-Dujardinstraat (en omgekeerd)
  • via de Kolenkaai, Zwaluwenstraat, Dirk Boutsstraat (en omgekeerd)

Deel deze pagina

Contactinformatie