Kunstige herstelling Admiraal Keyesplein 34

Het Admiraal Keyesplein te Zeebrugge is een uitzonderlijk voorbeeld van de toepassing van de tuinwijkgedachte in Vlaanderen. Kunsthistorisch is het van belang omdat het getuigt van de zoektocht naar een nieuwe architectuurtaal tijdens de wederopbouw (hier werd gekozen voor een traditioneel regionalisme). Daarnaast heeft het plein een heel hoge stadslandschappelijke waarde: zowel aanlegplan in pleinvorm van uitzonderlijke afmetingen, geveltypologie, inplanting en gabarieten zijn typisch voor de tuinwijkgedachte die een ideale nieuwe samenlevingsvorm nastreefde.

oude foto met bevolking op het Adm. Keyesplein oude foto met bevolking op het Adm. Keyesplein (detail huis 34)

Dit pand (huisnr. 34) maakt deel uit van de eenheidsbebouwing van 37 woningen, in eclectische stijl met overwegend historiserende inslag, opgebouwd in een cirkel rondom een begraasd plein. De bouwaanvraag dateert uit 1925 en voorziet in de bouw van 113 werkmanswoningen zich uitstrekkend over de aanpalende Eiensluis- en Westhinderstraat en een deel van de Heiststraat. De opdracht werd door de N.V. Zeemanshaard gegeven aan de Brusselse architect Camille Damman. Bakstenen geheel van eenlaagshuizen onder gevarieerde zadeldaken met Vlaamse pannen op verspringende rooilijn gebouwd en afwisselend getypeerd door trapgevels, baksteenmotieven, dakvensters, bepleisterde vlakken en sierelementen. Sommige woningen met lichte cottage-inslag cf. het met pseudovakwerk opgevuld en bepleisterd gevelveld en de steile bedaking (nummer 7). Overbouwde doorgangen naar de Wielingen- en Blokschepenstraat. Nummers 1 en 37 met inspringend hoekportaal. Sommigen panden zijn licht verbouwd zoals nummer 21 met vernieuwd parement.

oude gevelplan uit 1925 - huisnr. 34 is van het type E (rechts)

 

De herstellingswerkzaamheden aan de gevels en bedaking omvatten onder andere: behandelen tegen opstijgend vocht, vervangen van beschadigde bakstenen in de gevel, vervangen geërodeerde vensterbanken, vervangen van de ramen (voordeur blijft behouden), schilderwerken en het  herstellen van de dakoverstek.

voorgevel bestaande toestand bestaande toestand voorgevel detail pseudovakwerk

 

voorlopige subsidiebedrag: …€

Admiraal Keyesplein 34 werd opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed als één van de woningen van het "Ensemble van arbeidershuizen in eclectische stijl".