Kunstige herstelling Generaal Lemanlaan 53

Het pand op de Generaal Lemanlaan werd opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/77042.

oud plan doorsnede oud gevelplan https://visitbruges.be/en

Het betreft het meest rechtse pand van een eenheidsrij van vier panden: Generaal Lemanlaan nrs. 47-53. Dit waardevol interbellumensemble van 1925, bestaande uit vier bel-etagewoningen (volgens gevelstenen met bas-reliëfs z.g. "DE LENTE", "DE ZOMER", "DE HERFST" en "DE WINTER") met voortuinen afgeboord met een bakstenen muurtje. Het is een getuige van het zoeken naar een architectuurtaal tijdens de wederopbouwperiodeIn de lijstgevels vinden we oplopende gecementeerde erkeruitbouwen en werden traditionele materialen als oranje-rode baksteen gecombineerd met vernieuwende constructieve en decoratieve betonelementen in een eerder klassieke vormgeving; een geslaagd experiment.

detail erker BT detail bas-reliëf in gevel "de winter" detail metselwerk bestaande toestand

De Generaal Lemanlaan was tot begin 20ste eeuw schaars bebouwd. Vanaf ca. 1930 wordt de straat geleidelijk aan volgebouwd met historiserende gevels en gevels met modernistische inslag. Het ensemble is een monumentale getuige van deze periode.

Het betreft meer dan onderhoudswerken. De gevel wordt gereinigd, de broze ornamentiek en het betonrot worden hersteld. De reeds vernieuwde ramen blijven behouden en worden verbeterd naar oorspronkelijk model, de banale deur wordt vervangen door een kopie van het oorspronkelijk model.

voorgevel na de werken gelijkvloerse verdieping na werken voorgevel na werken detail

 

herstellingswerkzaamheden aan de gevels en bedaking van het pand Generaal Lemanlaan 53.

Voorlopig subsidiebedrag door Stad Brugge: 17.339,40 €

 

Deel deze pagina