Kunstige herstelling Philipstockstraat 3

 

raam met kruiskozijn en boogveldversiering detail in gevel: wieg en "de matte" in boogveldversiering

Dit 13de-eeuwse woonhuis is opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed als “Burgerhuis De Matte (ID: 29590)”: cf. gevelstenen met opschrift en afbeelding van een wieg. Het is een diephuis van drie traveeën; drie bouwlagen en een entresol onder zadeldak (Vlaamse pannen).

gevelplan 1892 bestaande toestand    voorgevel plan 1892 nieuwe toestand  volledige voorgevel bestaande toestand

Verfraaiende "Kunstige Herstelling" van 1892 naar ontwerp van architect E. Timmery (Brugge) o.m.: toevoegen van speklagen in het verlengde van de boven-, tussen- en onderdorpels, lekdrempels, boogveldversieringen, geblokte ontlastingsbogen, overhoeks topstuk met vaas en een opvallende verdwenen neorenaissancepui. Verankerde bakstenen trapgevel (12 tr. + topstuk) met gebruik van arduin voor bol- en kruiskozijnen voorzien van tussenstijlen met basement; natuursteen voor hoekblokken. Geblokte, beluikte rondboogopening in topstuk.

Winkelpui met entresol met arduinen parement, van 1957 naar ontwerp van architect J. Lansoght (Brugge). 

sporenkap bestaande toestand sporenkap bestaande toestand - zicht op de onderkant van de pannen

Ter plaatse werd vastgesteld dat het pand een 13de-eeuwse kern heeft met uitzonderlijke bewaarde sporenkap. Het Agentschap Onroerend Erfgoed voerde dendrochronologisch onderzoek uit op de sporen waardoor duidelijk werd dat het hout omstreeks 1279 werd gekapt. Dit is uniek voor Brugge maar ook en vooral op Vlaams niveau. Niet alleen de datering is uniek maar ook de typologie: het betreft een sporenkap met hoge standzonen en een enkele hanenbalk, terwijl tot op vandaag voornamelijk constructies dubbele hanenbalken gekend zijn. 

vernieuwde schrijnwerk op zolderniveau nieuw houten zolderluik met glas

De gevel zelf gaat minimaal terug tot de 16de eeuw maar werd eind 19de eeuw grondig hersteld. Gezien de omvang van de werken - het betreft een heel groot pand van vijf bouwlagen en zolder - zal hier gefaseerd worden gerestaureerd. Het meest waardevolle element van het pand, namelijk de 13de-eeuwse kapconstructie onderging reeds een conserverende behandeling en het schrijnwerk van de zolderverdieping werd gereconstrueerd naar bestaand model.
Er werd een restauratiedossier ingediend en in een latere fase zal de gehele gevel worden gerestaureerd.

Voorlopige subsidiebedrag door Stad Brugge: 18.750€
Door tussenkomst van deze subsidies wordt een uiterst waardevolle kap geconserveerd.

(DRO Brugge 10-06-2015)