Kunstige Herstelling Vlamingstraat 98 - Het Huis Benson

Het huis Benson, genoemd naar een van zijn bekendste bewoners nl. de renaissanceschilder Willem Benson, dateert uit de 15de eeuw en werd in de daaropvolgende eeuwen meermaals verbouwd en gewijzigd. Het wordt in zijn vergroeide toestand gerestaureerd. 

oud plan van 1848 voor de wijziging van gevels  van huisnrs. 98 en 100 - wijziging van trapgevels naar bakgoot met afgewolfd zadeldak Vlamingstraat 98 voorgevel voor restauratie (bestaande toestand) Vlamingstraat 98 achtergevel voor renovatie (bestaande toestand), uitgevend op Augustijnenrei

Het huis hoorde ooit samen met de huizen Vlamingstraat 94 en 96 en 100. De bewoningsgeschiedenis is goed gedocumenteerd  door stedelijke archiefbronnen.

aanduiding van pand op kaart Marcus Gerard 1562 detail op kaart Marcus Gerard 1562

Tijdens de werken zijn bovendien fascinerende bouwsporen en interieurafwerkingen herontdekt.

Vlamingstr 98 - detail slot binnendeur (bestaande toestand) Vlamingstr 98 - detail van gouden beeldje in interieur (bestaande toestand)

Achter deze op het eerste zicht eerder banale gevel gaat een groter L-vormig volume schuil. Ondanks de 19de -eeuwse ingrepen bewaart de gevel van dit 17de-eeuwse diephuis nog bovenvensters met afgeschuinde dagkanten en karakteristieke ankers met krul en kram. Het interessantste bouwvolume ligt echter loodrecht op het diephuis en heeft een achtergevel die uitgeeft op de Augustijnenrei. Het betreft een breedhuis tussen deels verdwenen trapgevels. De gedeelde vensters met hun hoge middelstijl en onder een rondboognis zijn nog oorspronkelijk, net als het dakvenstertje dat centraal de kroonlijst doorbreekt. Vermoedelijk is dit gebouw 15de- eeuws, maar mogelijk is het zelfs ouder. Naast de bewaarde balkenlagen en de fraaie dakkap bewaart het interieur van de tweede verdieping opmerkelijke, in de muur uitgespaarde, vensterbanken. De pittoreske erker en uitbouw in historiserende stijl en gelegen op cijnsgrond dateert dan weer uit het begin van de 20ste eeuw.

Vlamingstraat 98 interieur - bewaarde balklagen voor restauratie (bestaande toestand) Vlamingstraat 98 interieur - fraaie dakkap voor restauratie (bestaande teostand)

De omvangrijke restauratie verloopt in fasen. De gevels en daken zijn al gedeeltelijk gerestaureerd en in een tweede fase wordt het waardevolle interieur hersteld.

restauratiefase detail rond ramen (gevelsteen en dorpel reeds opgekuist) restauratiefase detail onder vensterdorpel (metselwerk opgekuist en nieuwe witsteendorpel onder behouden dorpel)

 

Restauratie van het 15de-eeuwse huis Benson
gevels, dak en interieur

voorlopige subsidiebedrag: ...€

zie ook brochure open monumentendag 2012 pag 165-171
voor de volledige brochure zie "open monumentendag 2012"

zie ook inventaris onroerend erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/29921