Laatste wilsbeschikking: begraven of cremeren

Je kan laten registreren wat er na overlijden met je lichaam moet gebeuren; begraven of cremeren.

De laatste wilsbeschikking geldt levenslang, maar je kan deze altijd wijzigen of intrekken.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 16 jaar.
  • Je bent gedomicilieerd in Brugge.
  • Je meldt je persoonlijk aan.

Procedure

Een attest van laatste wilsbeschikking stel je zelf op ofwel vraag je een invuldocument aan bij je gemeente.

Op het document maak je je keuze kenbaar:

- lijkbezorging: begraven of cremeren, en bij crematie: wat met de as moet gebeuren

- soort plechtigheid

- eventueel: gemeente van begraven/bijzetting

- eventueel: voorafregeling bij een begrafenisondernemer of niet

en bewaart het ondertekend en gedateerd bij jouw thuis. Zorg ervoor dat je naasten van het document op de hoogte zijn.

Wil je het document officieel laten registeren bij je gemeente, dan kom je persoonlijk langs. We ontvangen je graag in een aparte spreekruimte om je verder te helpen.

 

Meebrengen

  • Identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

  • Ouders kunnen in plaats van hun kind een wilsverklaring ondertekenen wanneer het kind jonger is dan 16 jaar.

Regelgeving

Decreet van 9 december 2011 van de Vlaamse Gemeenschap, houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging.

Contactinformatie