Laatste wilsbeschikking: begraven of cremeren

Je kan laten registreren wat er, na overlijden, met je lichaam moet gebeuren; begraven of cremeren.

De laatste wilsbeschikking geldt levenslang, maar de betrokkene kan deze altijd wijzigen of intrekken.

Voorwaarden

 • Je bent minstens 16 jaar.
 • Je woont in Brugge.
 • Je meldt je persoonlijk aan.

Procedure

 • Wettelijke mogelijkheden 
  • Begraven van het stoffelijk overschot.
  • Crematie, gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats.
  • Crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op het daartoe bestemd perceel van de begraafplaats.
  • Crematie, gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats.
  • Crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee.
  • Crematie, gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of de Belgische territoriale zee.
  • Crematie, gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.
  • Crematie, gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.
 • Ritueel van plechtigheid:
  • Uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst
  • Uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst
  • Uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst
  • Uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst
  • Uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst
  • Uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst
  • Uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Levensovertuiging
  • Uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische Overtuiging

Meebrengen

 • Identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 • Ouders kunnen in plaats van hun kind een wilsverklaring ondertekenen wanneer het kind jonger is dan 16 jaar.

Regelgeving

Decreet van 9 december 2011 van de Vlaamse Gemeenschap, houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging.

Contactinformatie