Maatschappelijk werkster in gesprek met cliënte

Een leefloon of Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) is een minimuminkomen voor wie onvoldoende of geen bestaansmiddelen heeft. Het bedrag hangt af van je gezinssituatie.

Voorwaarden

> je verblijft officieel in België
> je bent meerderjarig of hieraan gelijkgesteld
> je hebt een wettig verblijfsstatuut
> je hebt onvoldoende bestaansmiddelen
> je bent bereid om te werken, tenzij dit niet mogelijk is om gezondheids- of andere redenen
> je hebt alle rechten op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld uitgeput

Procedure

Je kunt terecht in het eerste onthaal, Hoogstraat 9, 8000 Brugge voor meer inlichtingen over deze dienstverlening. Alles verloopt op afspraak.

Opgelet: door de coronamaatregelen is onze dienstverlening aangepast.

We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30u. tot 12u.
Je mag ook mailen naar eerste.onthaal@ocmw-brugge.be.

Als je naar Hoogstraat 9 komt, vragen we je om hierop te letten:

Houd 1,5 meter afstand aan het onthaal
Kom alleen naar je afspraak (tenzij je begeleiding nodig hebt)
Wees stipt op de afspraak
Draag een mondmasker of sjaal die je mond en neus volledig bedekken

Wij zorgen voor afscherming en ontsmetting in de spreeklokalen.

Bedankt voor je medewerking!

Meebrengen

> identiteitsbewijs en verblijfsvergunningen
> informatie over je verblijfplaats
> informatie over je inkomsten of het recht op inkomsten

Bedrag

Het bedrag waarop je recht hebt, hangt af van je familiale situatie:

> samenwonend: je woont samen met iemand - het moet niet noodzakelijk je partner zijn
> alleenstaand: je woont alleen
> samenwonend met gezinslast: je hebt minstens één minderjarig kind ten laste

We houden ook rekening met bestaande inkomsten.

Tarief leefloon (vanaf 1 juli 2021)

- samenwonend: € 669,58 per maand
- alleenstaand: € 1.004,37 per maand
- personen met gezinslast: € 1.357,36 per maand

Contactinformatie