Maatschappelijk werkster in gesprek met cliënte

Een leefloon of Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) is een minimuminkomen voor wie onvoldoende of geen bestaansmiddelen heeft. Het bedrag hangt af van je gezinssituatie.

Voorwaarden

 • Je verblijft officieel in België.
 • Je bent meerderjarig of hieraan gelijkgesteld.
 • Je hebt een wettig verblijfsstatuut.
 • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen.
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dit niet mogelijk is om gezondheids- of andere redenen.
 • Je hebt alle rechten op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld uitgeput.

Procedure

Het Eerste Onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. Op basis van de door jou verstrekte gegevens gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door. Kan het OCMW Brugge je helpen dan onderzoeken we eerst verder jouw sociale en financiële situatie en bekijken we voor welke steun je in aanmerking komt.

Je bent al cliënt

 • Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
 • De zitdagen gaan door op afspraak.

Nieuwe cliënten

Meebrengen

 • Identiteitsbewijs en verblijfsvergunningen
 • Informatie over je verblijfplaats
 • Informatie over je inkomsten of het recht op inkomsten

Bedrag

Het bedrag wordt bepaald op basis van de gezinssituatie, en er bestaan 3 categorieën:

 • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont, dit hoeft niet noodzakelijk jouw partner te zijn.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont.
 • Persoon met gezinslast: wanneer je minstens 1 minderjarig kind ten laste hebt.

Er wordt rekening gehouden met eventuele bestaande inkomsten.
Het tarief leefloon bedraagt (vanaf 1 juli 2023):

 • Samenwonende: 825,61 euro per maand
 • Alleenstaande: 1.238,41 euro per maand
 • Persoon met gezinslast: 1.673,65 euro per maand

Contactinformatie