Renovaties of verbouwingen kunnen betaald worden met eigen spaargeld, waarbij je vaak een deel kan recupereren via premies, maar bij grote werken is vaak een lening vereist.

Sommige leningen zijn gericht op gezinnen of alleenstaanden met een beperkt inkomen, of voor de uitvoering van specifieke werken.

Bij het kiezen van een lening hou je rekening met je persoonlijke situatie, en de soort werken die je er mee wil betalen.  Vergelijk steeds het aanbod van verschillende kredietverstrekkers.

In de onderstaande toelichting verdelen we de leningen in drie grote groepen. Daarbij gaan we uit van de situatie waarin je zit bij het aangaan van de lening:

  • Ik koop een woning, en wil deze renoveren;
  • Ik krijg een woning via erfenis of schenking, en wil deze renoveren;
  • Ik wil een woning die ik reeds bezit renoveren.

 

Ik koop een woning, en wil deze renoveren

Het renteloos renovatiekrediet
Dit is een aanvullend krediet bij een hypothecair hoofdkrediet. Het krediet bedraagt maximaal 60.000 euro en moet hoofdzakelijk voor de renovatie van de woning gebruikt worden.

Bij de werken moet:
- de energiescore van een eengezinswoning van energielabel E of F verlagen tot energielabel A, B, of C.
- de energiescore van een appartement van energielabel D, E of F verlagen tot energielabel A, of B.

Dit krediet kan op vandaag aangevraagd worden bij reguliere banken. Vanaf 2022 kunnen personen die in aanmerking komen voor een Vlaamse Woonlening hier ook voor terecht bij het Vlaams Woningfonds.

Lees hier meer over het renteloos renovatiekrediet.
Lees hier meer over energiescores en -labels.

 

Ik krijg een woning via erfenis of schenking, en wil deze renoveren

De energielening+
Deze lening is gelijkaardig aan het renteloos renovatiekrediet, en enkel beschikbaar voor personen die een woning verkrijgen via erfenis of schenking. Het krediet bedraagt maximaal 60.000 euro en moet hoofdzakelijk voor de renovatie van de woning gebruikt worden.

Bij de werken moet:
- de energiescore van een eengezinswoning van energielabel E of F verlagen tot energielabel A, B, of C.
- de energiescore van een appartement van energielabel D, E of F verlagen tot energielabel A, of B.

Je kan voor dit krediet terecht bij Energiehuis WVI.

 

Ik wil een woning die ik reeds bezit renoveren

Vlaamse energielening met 0% interest via het Energiehuis
Krediet voor het uitvoeren van specifieke energiebesparende werken. Het bedrag van de lening bedraagt maximaal 15.000 euro.
Op de website van het Energiehuis lees je om welke werken het kan gaan, en wie de lening kan aanvragen.
Deze lening is er ook voor de vereniging van medeeigenaars van appartementsgebouwen.

Heropnemen krediet van een lopende hypothecaire lening
Indien je reeds een hypothecaire lening hebt lopen kan je extra geld bijlenen voor je renovatie via een heropname onder de huidige overeenkomst. Dit kan enkel als het afgeloste bedrag van je bestaande hypotheeklening groot genoeg is. Via een heropname betaal je geen akte- en notariskosten. Je betaalt wel nog dossierkosten.

De Vlaamse Woonlening
De Vlaamse Woonlening is een hypothecaire lening van het Vlaamse Woningfonds. Deze kan je ook aanvragen voor de financiering van werken aan een woning of appartement.

Deze lening is gericht op gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen.

Sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij
De Vlaamse regering erkent momenteel 17 kredietmaatschappijen. Deze erkende kredietmaatschappijen kennen sociale leningen toe voor het kopen, bouwen of renoveren van een bescheiden woning. 

Lees hier meer over de sociale lening

Andere leningen bij reguliere banken
Zowat alle banken bieden drie soorten leningen aan voor de renovatie of uitbreiding van een woning of appertement. Het is aangewezen het aanbod van meerdere aanbieders te vergelijken.

Soorten leningen:
- een nieuwe hypothecaire lening (met akte- en notariskosten én dossierkosten)
- een algemene renovatielening
- een lening waarbij minstens 50% van het kredietbedrag moet gebruikt worden voor energiezuinige of beveiligende investeringen (ook gekend als groene lening, groene renovatielening, energielening, …)

Vlaamse Erfgoedlening
Je leent bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen voor de uitvoering van algemene renovatiewerken aan beschermd onroerend erfgoed of gebouwen die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. De lening bedraagt minimum 25.000 euro en maximum 250.000 euro, en loopt maximaal 20 jaar.

Lees hier meer over de Vlaamse Erfgoedlening.

Contactinformatie