Leopold Debruynestraat - Driekoningenweg wordt fietsstraat

18
jul
2019

Het college van burgemeester en schepenen besliste om in de Leopold Debruynestraat - Driekoningenweg een fietsstraat in te richten. In afwachting van een volledige heraanleg van de straat, die momenteel gepland staat in 2022, zal deze fietsstraat aangeduid worden met de nodige wettelijke signalisatie (verkeersborden) en thermoplastische markering op het wegdek.
De fietsstraat wordt meteen de vierde in Brugge. Na de fietsstraten Veldstraat (parallel met Koning Albert I-laan), Filips De Goedelaan – Werfstraat (parallel met kleine R30), Sint-Lenardstraat (Dudzele).

“Het zal zeker niet de laatste fietsstraat zijn”, belooft burgemeester Dirk De fauw die meteen al drie andere fietsstraten in het vooruitzicht stelt. “Ook de Zandstraat (tussen Gistelse Steenweg en ventweg N31), de Edward De Denestraat (en stukjes Vestingstraat en Weidestraat) en de Damse Vaart (tussen Jules van Praetstraat en Fortbekeweg) (als deel van de fietssnelweg Brugge – Damme – Sluis) zullen dit najaar het statuut ‘fietsstraat’ krijgen.

Bovendien werken we ook aan een beleidskaderfietsinfrastructuur’. Zeker bij Buurt aan de Beurt kregen we vaak vragen van burgers voor de aanleg van een fietspad of fietsstraat. Onze diensten hebben deze vragen steeds goed bestudeerd, maar de vraag kan niet altijd ingewilligd worden. In functie van een transparante communicatie zullen we daarom een toetsingskader afkloppen binnen het college. Zo is meteen duidelijk dat we niet alleen de lat hoog leggen, maar ook dat we niet zomaar overal blindelings straten als fietsstraten inrichten en fietspaden creëren. Dergelijke ingrepen zijn immers een middel en geen doel op zich.”