Lerend Netwerk Compassionate Brugge

In 2020 werd Brugge als eerste Vlaamse stad in België een Compassionate City. Sinds de lancering slaan we met tal van partners de handen in elkaar om inwoners van onze stad duurzaam te ondersteunen bij rouwverwerking en verlies. Sleutelwoorden zijn verbinden en versterken.

Vind aanknoping! 

Welke verandering zou jij graag zien gebeuren rond thema’s als rouw, verlies en verbinding?
Welke ondersteuning heb je nodig om dit te bereiken?
Hoe kunnen we het netwerk gebruiken om elkaar te versterken?
Hoe kunnen we jouw input gebruiken om veranderingen in de buurt te verwezenlijken? 

Dit zijn vragen die we aan bod laten komen tijdens het lerend netwerk.

Volgende momenten Lerend Netwerk

  • 6 november 2023 (13.30 tot 15.30 uur)

Wil je graag op de hoogte blijven?
Bezorg ons jouw contactgegevens via sociaalbeleid@brugge.be

Aanvraag actiebudget

Het lokaal bestuur Brugge erkent dat verlies, overlijden, verdriet, rouw, situaties van ernstige ziekte en langdurige (mantel)zorg  deel uitmaken van het dagelijkse leven in onze de stad, buurt en gemeenschap. Met Compassionate Brugge verbinden we Bruggelingen en slaan we de handen in elkaar over beleidsdomeinen en sectoren heen. Zo hoeft niemand alleen te staan met zijn verlieservaring.

Door Bruggelingen, sociale partners, bedrijven, scholen en organisaties te versterken in hoe we met deze ervaringen omgaan wordt Brugge nog meer een solidaire en zorgzame stad.
Met de toekenning van een actiebudget stimuleert het OCMW Brugge de leden van het Compassionate Brugge-netwerk om initiatieven te ontwikkelen die tegemoetkomen aan bovenstaande doelstellingen.

Partners

Volgende organisaties maken op dit moment al deel uit van het Lerend Netwerk Compassionate Brugge:

Contactinformatie