Levend Archiefprijs

Sinds 2008 reikt vzw Levend Archief, om de 5 jaar, de levendarchiefprijs uit.

De prijs voor vernieuwend historisch onderzoek

De prijs (waarde €2.500) is bestemd voor de persoon of groep personen die zich in de afgelopen vijf jaar heeft laten opmerken door vernieuwend historisch onderzoek gebaseerd op Brugs archiefmateriaal.

Het onderzoek moet op één of andere wijze openbaar gemaakt zijn, bijvoorbeeld door de publicatie als boek of als artikel in een tijdschrift, door een tentoonstelling of een voordracht, op een website of een combinatie van deze vormen.

Doel

Met deze prijs wil de vzw Levend Archief  een bijdrage leveren tot het realiseren van haar doelstellingen, met name het beter bekend maken van het archief van de stad Brugge en het bevorderen van het gebruik van dit archief en van het archiefonderzoek in het algemeen.

Kandidaat stellen

Je kan jezelf kandidaat stellen of  de kandidatuur kan ingediend worden door iemand anders, al dan niet met medeweten van de betrokkene. Ook de jury kan zelf een persoon of een groep voorstellen.

Ken je iemand die deze prijs zou verdienen ? De jury krijgt graag zoveel mogelijk suggesties en inschrijvingen via: Levend Archief, p/a Burg 11a te 8000 Brugge,

Informatie over de deadline van de in te dienen kandidaturen volgt nog.

Reglement Levend Archiefprijs.

Laureaten 

 •  2008: Albert Janssens
  (Vernieuwende studie over de Lucia- en de Ursulalegende, samen met zijn vorige studies over de Brugse 15de eeuw)
 • 2013: Jan Dumolyn
  (Bekroond voor zijn talrijke en veelzijdige studies over de sociale en politieke geschiedenis van onze stad in de late middeleeuwen)
 • 2018: Valentin Degrande
  (voor zijn publicatie 'Assebroek 1914-1918', waarin hij het leven van de burgers van Assebroek tijdens de eerste Wereldoorlog toelicht)
 • 2023: Heidi Deneweth
  (voor haar werk ‘Goede muren maken goede buren. Verbouwingen en buurtleven in Brugge, 1500-1800’)

Contactinformatie