Vraag uw attest aan via het e-loket.

Een attest van leven toont aan dat een persoon nog in leven is volgens de gegevens van het bevolkingsregister.

 • Een attest van leven wordt vooral gevraagd aan gepensioneerden die lange tijd in het buitenland verblijven.
 • Organisaties of instellingen die dit document aanvragen zijn onder andere verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, banken, openbare besturen, advocaten, notarissen, rechtbanken, ambassades of consulaten.

Voorwaarden

 • Je woont in Brugge.

Procedure

 • Je kunt het attest van leven online aanvragen.
 • Als je over een kaartlezer voor je elektronische identiteitskaart beschikt, kan je dit attest ook aanvragen en meteen printen via de toepassing 'Mijn Dossier' van de Federale Overheid.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

 • Je komt het halen voor een derde. Je brengt een volmacht mee ondertekend door die derde en ook zijn/haar elektronische identiteitskaart.
 • Hoe afschrift/uittreksel/attest voor het buitenland aanvragen?
  • Europese Unie: Voor documenten, door ons afgeleverd en bestemd voor een lidstaat van de Europese Unie, kan een vertaalhulp (enkel voor Belgen) worden afgeleverd.
  • Buiten Europese Unie:  Legalisatie of apostille voor afschriften/uittreksels (zowel voor Belgen als Niet-Belgen).

Neem hiervoor contact op met burgerzaken@brugge.be.

Contactinformatie