Online aanvragen

Een levenbewijs vermeldt of een persoon nog in leven is volgens de gegevens van het bevolkingsregister.

Een levensbewijs wordt vooral gevraagd aan gepensioneerden die lange tijd in het buitenland verblijven.
Organisaties of instellingen die dit document aanvragen zijn bijvoorbeeld verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, banken, openbare besturen, advocaten, notarissen, rechtbanken, ambassades of consulaten.

Voorwaarden

Je woont in Brugge

Procedure

Je kunt het levensbewijs online aanvragen (knop boven of onderaan deze pagina).

Of

Je komt persoonlijk naar ons of naar je gemeenteafdeling. Breng je identiteitskaart mee.

Of

Als je over een kaartlezer voor je elektronische identiteitskaart beschikt, kan je dit attest ook aanvragen en meteen printen via de toepassing 'Mijn Dossier' van de federale overheid.

Of

Je komt het halen voor een derde: dan breng je een volmacht mee ondertekend door die derde en ook zijn/haar elektronische identiteitskaart.

Bedrag

Gratis

Deel deze pagina

Contactinformatie