Lijst kamp- en kookmateriaal

Moet altijd door de ontlener afgehaald/teruggebracht worden.
Kan niet door de uitleendienst vervoerd worden!!