Lokaal Mondiaal: aanbod voor scholen

noord-zuid aanbod

Het is belangrijk om ook onze jongste burgers te sensibiliseren rond mondiale thema’s als eerlijke handel, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), kinderrechten,...

Op deze pagina vind je meer activiteiten terug van organisaties die Stad Brugge ondersteunt, materiaal voor in de klas,...


 

Activiteiten

KRAS - rollenspel van Jeugddienst Globelink

krasKRAS is een discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. KRAS werkt schooloverschrijdend.
Over heel Vlaanderen komen jongeren in de vrije tijd samen om met leeftijdsgenoten op het scherp van de snee te debatteren over mondiale thema's. Daarbij staan discussie en de eigen mening centraal.

Elk schooljaar wordt er een nieuw jaarthema met een mondiale inslag gebruikt om de jongeren in te leiden in de wondere wereld van de democratie en het debatteren. In 2021 is dat: "Identiteit".

Inleving en discussie staan centraal. Vanuit het standpunt van mensen die iets te zeggen hebben krijgen de jongeren het beste zicht op de vaak heikele, mondiale thema's. Daarom kruipen jongeren in de huid van een politieke partij, een jongere uit een ander land, de regering van een land, de pers, een belangengroep, enz. Ze verdedigen hun stem met verve en ondervinden aan den lijve de spanningen die bestaan tussen de verschillende partijen.

Meer informatie is terug te vinden op de website van KRAS
Neem contact op met Jeugddienst Globelink als je met je klas of school wil deelnemen aan het rollenspel.

YOUCA Action Day - 19 oktober 2023

youcaOp donderdag 19 oktober 2023
engageren 15.000 leerlingen zich voor de YOUCA Action Day. Op die dag gaan ze, tijdens de schooluren, werken voor een overheid, bedrijf, organisatie of particulier. Het loon dat ze die dag verdienen, 55 euro, gebruikt YOUCA om wereldwijd jongerenprojecten te financieren. 

Stad Brugge post jaarlijks verschillende vacatures voor deze actiedag. Hou vanaf september de jobbank van YOUCA in de gaten.


 

Materiaal voor in de klas

Organiseert je school een activiteit rond het thema eerlijke handel of de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelllingen? Dan beschikt Lokaal Mondiaal Brugge over materiaal dat van pas kan komen:

 

 bananenpak cacaospel memoryspel sdg fotoshoot sdg zitkubussen 


Brochures

Mondiale vorming in de klasmondiale vorming in de klas

Deze brochure geeft, naast informatie, ook tips om mondiale thema’s in de klas te brengen. De brochure start met het aanbod van Lokaal Mondiaal, gevolgd door de activiteiten van de organisaties van de Brugse Mondiale Raad. Er is ook aandacht voor nationale campagnes en je leest meer over de subsidies die jouw school kan aanvragen.

 

Noord-Zuidgids

  • Organiseer je binnenkort een mondiale dag op school?
  • Zoek je een intercunoordzuidgidslturele workshop of een Zuiderse groep het schoolfeest?

De Gids Lokaal Mondiaal is een handleiding voor al wie van plan is een mondiale activiteit te organiseren. Daarnaast brengt deze gids ook een overzicht van de Brugse organisaties die actief zijn rond het Mondiaal thema.


Andere interessante organisaties

 

Contactinformatie