Losse standplaats markt aanvragen

Op de Brugse markten zijn een aantal losse standplaatsen ter beschikking voor marktkramers zonder abonnement. De toewijzing van die marktplaatsen gebeurt via wekelijkse lotingen.

Op de woensdagmarkt zijn er geen losse standplaatsen.

 

 

Voorwaarden

Administratief

  • Je moet een geldige machtiging tot ambulante handel als werkgever bij hebben (geen kopie!)
  • Je bent, als houder van de machtiging ambulante handel als werkgever, persoonlijk aanwezig op de loting voor de zaterdagmarkt.
  • Door deelname aan de loting verplicht je je er toe om het marktreglement voor de openbare markten na te leven en te respecteren. 

Afmetingen

  • De afmetingen voor een losse standplaats zijn een minimum van 4m en een maximum van 8m, tenzij de situatie ter plaatse anders toelaat.  

Procedure

Zaterdagmarkt (alle nieuwe koopwaar en voedingswaren, bloemen en planten)

  • De risicoloting voor de zaterdagmarkt vindt elke zaterdag om 8 uur plaats in café ’t Lindenhof, Vrijdagmarkt 8.

Wil je hierover een medewerker aan het loket spreken, dan maak je hiertoe telefonisch een afspraak.

Meebrengen

  • Een geldige machtiging tot ambulante handel als werkgever (geen kopie!).
  • Werkgever/houder machtiging moet persoonlijk aanwezig zijn.

Bedrag

Het tarief voor een standplaats van de risicoloting bedraagt:

  • op zaterdag 5,5 euro/lopende meter (een minimum van 4m en een maximum van 8m, tenzij de situatie ter plaatse anders toelaat.);
  • maandag-/ & vrijdagmarkt: 5€ per standplaats.

Gelieve pasmunt mee te brengen.

Regelgeving

Gemeentelijk reglement op de openbare markten.

Contactinformatie