magdaleeneprijs

Gender en diversiteit zijn thema's die een grote invloed hebben op ons leven. Wil je je mee inzetten om een warme, toegankelijke stad te creëren voor de brede LGBTI+ doelgroep?
Wil je onderzoeken welke rol gender vandaag nog speelt in de samenleving?
Schrijf je dan in en ding mee naar de Magdaleene-prijs!

De ideeën die er zijn rond mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn vaak nog heel stereotiep en zorgen voor sociale ongelijkheid op diverse levensdomeinen.
Als we met deze prijsuitreiking een lans kunnen breken voor een beter genderevenwicht in de samenleving, is onze missie geslaagd!

Criteria

De inzendingen worden beoordeeld op vier criteria:

  • innovatie op het vlak van gender en diversiteit
  • stijl, leesbaarheid en inclusief taalgebruik
  • praktijkrelevantie
  • duurzaamheidstoets: bijdrage tot realisatie van de SDG's.

De bachelorproef moet maatschappelijk relevant zijn op het vlak van seksuele oriëntatie en gender(diversiteit).
We streven naar een warme stad voor iedereen. Hierbij hebben we oog voor vernieuwing, een frisse kijk én anders durven denken.
Mogelijke invalshoeken zijn de regenboogverklaring, de tien punten voor een Vlaams gelijkekansenbeleid van de Vrouwenraad, genderklik.be 

Prijs

De winnaar krijgt 500 euro. De overige twee genomineerden krijgen een eervolle vermelding.
De winnaar en de twee genomineerden presenteren hun eindwerk in de conferentiezaal van het stadhuis, waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden.

Deelname en procedure

Elke student verbonden aan Howest of Vives kan zich inschrijven.
Stuur voor 15 oktober 2021 een mail naar diversiteitsdienst@brugge.be

Meer info

Babet Brilleman - expert diversiteit
diversiteitsdienst@brugge.be - 050 44 82 44

Contactinformatie