Mantelzorg: mantelzorgverenigingen, ontmoeting, infosessies, gesprek

In onze stad worden er activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd. Van infoavonden tot mantelzorgcafés waar mantelzorgers elkaar ontmoeten om tips & tricks uit te wisselen, hun verhaal te doen of gewoon even te ontspannen.

Brugs Mantelzorgnetwerk 

Het Brugs Mantelzorgnetwerk biedt een waaier aan activiteiten voor mantelzorgers aan. Hier vind je het overzicht van de activiteiten voor het voorjaar van 2024.

Verder zijn er ook nog volgende initiatieven:

  • Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg bundelt op haar website een overzicht van de activiteiten voor  mantelzorgers (filteren op 'Brugge').
  • In de Brugse buurtcentra kun je elkaar als mantelzorger ontmoeten. Je kan er bovendien deelnemen aan activiteiten of gebruik maken van verschillende diensten.
  • In de Brugse bibliotheken vind je heel wat informatie over mantelzorg terug.
  • Praatcafé dementie Het Labyrint: het praatcafé brengt mensen met dementie, hun familieleden en mantelzorgers samen. Tijdens de ontmoetingsmomenten kunnen de aanwezigen even op adem komen, elkaar leren kennen, ervaringen uitwisselen, ... .
    Hier vind je de jaarplanning van het praatcafé.
  • Kopje Troost: een plek waar iedereen (jong en oud, gezond of ziek, ...) even in een mooie, stille omgeving tot rust kan komen en ontsnappen aan de drukte van het leven. Indien gewenst, kan je er ook een discreet gesprek aanvragen rond thema's zoals dementie, kansarmoede, psychiatrische thuiszorg, ...  of informatie krijgen over de zorgmogelijkheden bij ziekte, geboorte, ... . Een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen.
  • De Stem, praatkaffee psychose: vijf keer per jaar organiseert De Stem een avondbijeenkomst voor familieleden, mantelzorgers en naaste betrokkenen van personen met een psychotische kwetsbaarheid. Tijdens deze bijeenkomsten is er, naast een informatief gedeelte over psychose, ook aandacht voor ontmoeting en gesprek.

Nood aan een luisterend oor

Soms heb je nood aan een luisterend oor. Soms groeit de mantelzorgtaak boven je hoofd en wordt het je te veel. Je kan dan bij volgende mantelorganisaties terecht: