Mantelzorgtaak uit handen geven

Vrijwilligers of beroepskrachten kunnen in Brugge mantelzorgtaken van je overnemen. Op die manier kan je jezelf wat rust geven. Dit kan tijdelijk zijn. Bijvoorbeeld een kortverblijf in een woonzorgcentrum. Je kan ook de zorg of een aantal taken deels of volledig uit handen geven voor een langere tijd. Denk maar aan poetshulp, gezinshulp, ... Je kan ook samen even op adem komen tijdens een georganiseerde mantelzorgvakantie.
Er zijn heel wat mogelijkheden.

Dagopvang
Nachtopvang
Kortverblijf
Hulp in het huishouden
Oppas- en gezelschapsdiensten
Opvang voor personen met een handicap of met een psychische kwetsbaarheid
Palliatieve thuiszorg
Georganiseerde mantelzorgvakanties

Dagopvang
Een centrum voor dagverzorging biedt opvang, verzorging en dagactiviteiten aan zorgbehoevende personen
. Een professioneel en gemotiveerd team organiseert samen met de familie en thuisverzorgers zorg op maat voor de bezoekers. Zij kunnen genieten van een aangename dag terwijl de mantelzorgers even op adem kunnen komen. Bezoekers kunnen één of meerdere dagen per week naar het centrum komen.
In het centrum voor dagverzorging kan je bijkomende diensten bestellen zoals een bad, een bezoek aan de kapper of pedicure. Bezoekers worden ook opgevolgd door de eigen huisarts. Indien nodig komt die op consultatie in het centrum. 

Centra voor dagverzorging Mintus
Centra voor dagverzorging Curando
Centra voor dagverzorging Regina Coeli
Centrum voor dagverzorging Sint-Jozef

Nachtopvang
Verschillende organisaties bieden ook 's nachts ondersteuning aan
als de zorgtaak wat zwaar wordt of als je als mantelzorger een paar nachten rustig wil slapen.

Mintus
I-mens
Bond Moyson
Familiezorg West-Vlaanderen

Kortverblijf
Een centrum voor kortverblijf maakt deel uit van een woonzorgcentrum. Zorgbehoevende personen kunnen er gebruik maken van alle faciliteiten van het woonzorgcentrum. Kortverblijf is bedoeld voor iedereen die ouder is dan 65 jaar, ongeacht de zorggraad. Het verblijf biedt ook tijdelijke opvang aan een zorgbehoevende personen, wanneer de mantelzorger even niet beschikbaar is.

Kortverblijf Mintus
Kortverblijf Curando
Kortverblijf Regina Coeli
Kortverblijf Sint-Jozef

Hulp in het huishouden
Verschillende organisaties bieden ondersteuning in het huishouden aan. Dit kan gaan om hulp bij het poetsen, wassen en strijken. Ook om hulp bij het doen van boodschappen, koken en het uitvoeren van kleine naaiwerkjes. 

Thuishulp Mintus
Familiezorg West-Vlaanderen
Familiehulp
I-mens
Curando
Helan

Oppas- en gezelschapsdiensten
Een oppas- of gezelschapsdienst blijft gedurende een afgesproken periode bij de zorgbehoevende persoon thuis. Dankzij deze zorg kunnen hulpbehoevende personen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en worden mantelzorgers wat ontlast. De oppas kan overdag of ’s nachts.

Familiezorg West-Vlaanderen
Familiehulp
I-mens
CM Brugge
Helan

Opvang voor personen met een handicap
Een aantal organisaties in onze stad bieden opvang aan voor volwassenen met een beperking. Afhankelijk van je situatie kan je een beroep doen op verschillende vormen van opvang.

Pleegzorg West-Vlaanderen
't Veldzicht vzw
Oranje
Vzw De Kade
Viro vzw
Vzw Unie-k

Opvang voor personen met een psychische kwetsbaarheid
Een aantal organisaties in onze stad bieden ook opvang aan voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Pleegzorg West-Vlaanderen
OnA Noord
De Gempersteeg
Inghelburch

Palliatieve thuiszorg
Wie ongeneeslijk ziek wordt, kan een beroep doen op een brede ondersteuning. Palliatieve zorg is het verzamelwoord voor alle initiatieven die zorg op maat aanbieden in de laatste fase van het leven. De zorg is gericht op het onder controle krijgen van pijn en andere ongemakken, alsook op de psyschologische en sociale impact van het ongeneeslijk ziek zijn op het gezin en de directe omgeving. Daarnaast is er aandacht voor spirituele vragen, vragen rond de zin van leven en sterven. 

Heidehuis vzw
I-mens
Paramedica Brugge
Wit-Gele Kruis Brugge
Curando
ZorgConnect

Georganiseerde mantelzorgvakanties
Enkele mantelzorgverenigingen organiseren mantelzorgvakanties zodat de mantelzorger samen met de zorgvrager (of soms ook zonder) kan ontspannen in binnen- of buitenland.

Coponcho
Samana

Contactinformatie