Mantelzorgpremie en andere Brugse voordelen

De Brugse Mantelzorgpremie
De Doe Goed Pas
Extra parkeercodes
Gratis huisvuilniszakken
Premies via de zorgkas


De Brugse Mantelzorgpremie

Wanneer je mantelzorger bent van een Brugse inwoner met een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, dan krijg je van de stad een mantelzorgpremie. Het basisbedrag van de premie bedraagt 20 euro per maand. Voor mensen met een financiële kwetsbaarheid is het bedrag hoger. Zij krijgen een premie van 50 euro per maand.
Je vindt hier alle informatie over het aanvragen van deze premie.

De Doe Goed Pas

Met de Doe Goed Pas wil het stadsbestuur mensen bedanken die een steentje bijdragen aan onze warme stad. Vrijwilligers, maar zeker ook mantelzorgers!
Alle mantelzorgers die de mantelzorgpremie krijgen, krijgen ook een Doe Goed Pas. Ze moeten hiervoor geen aanvraag indienen. De pas wordt automatisch opgestuurd. 
Je vindt hier meer informatie over de Doe Goed Pas.

Extra parkeercodes

Brugge heeft een Mobiliteitsplan. In het kader van dit plan kan een zorgbehoevende persoon, met een mantelzorger die recht heeft op de Brugse mantelzorgpremie, extra bezoekerscodes aankopen tegen een voordelig tarief. Dit betekent dat er bovenop de 'standaard bezoekerscodes' extra bezoekerscodes worden aangeboden. Hierdoor kan de mantelzorger vaker de zorgbehoevende persoon bezoeken zonder te moeten betalen voor een parkeerplaats.
Je vindt hier meer informatie over de extra parkeercodes.

Gratis huisvuilniszakken

Bepaalde personen kunnen om medische en/of financiële redenen recht hebben op een aantal gratis vuilniszakken in Stad Brugge. Ook de mantelzorger kan deze vuilniszakken voor hen ophalen.
Je vindt hier alle info over de voorwaarden en de documenten die je nodig hebt om de vuilniszakken op te halen.

Premies via de zorgkas

Ook via jouw zorgkas kan je eventueel recht hebben op een aantal premies.
Je vindt hier meer info over deze premies.