Markante bomen: Amerikaanse eik - De Koude Keuken

Wetenschappelijk naam

Quercus rubra

Nederlandse naam

Amerikaanse eik

Standplaats

De Koude Keuken

 De oudste vermelding dateert van 1326, toen het domein vernoemd werd naar zijn eerste eigenares, Catelyne Coudekeuken. Het huidig kasteel dateert van begin de 20ste eeuw.

De gemeente Sint-Andries verwierf het domein in 1968, net voor de fusie.

In 1974 werd het domein met 5 hectaren uitgebreid.

BoomID

190594

Algemene info

De Amerikaanse eik is een breed uitgroeiende boom met zware, horizontale gesteltakken. De boom is eenvoudig te herkennen aan het grote veerlobbige blad met de grof getande bladrand. De Amerikaanse eik heeft spitse bruine knoppen en de jonge twijgen zijn glanzend roodbruin.

De boom is afkomstig uit het oosten van Noord-Amerika en werden begin de 19de eeuw in Europa aangeplant als sierboom.

De boom en het hout zijn minder duurzaam dan zomereik of wintereik en wordt daarom enkel gebruikt voor vloeren en meubels.

Omtrek

420 cm

Bijzonderheden

Deze Amerikaanse eik is één van de oudste bomen van het kasteelpark. De exacte plantdatum is niet gekend maar po basis van de stamomtrek is de boom met zekerheid meer dan 100 jaar oud, wat voor een snelgroeiende boom een respectabele leeftijd is.

De boom wordt beheerd als veteraanboom waarbij niet ingegrepen wordt op de boom zelf maar wel op de omgeving. Zo werd de zone onder de kruin ontoegankelijk gemaakt zodat er bij takbreuk geen gevaar is voor de parkgebruiker.