Markante bomen: Canadapopulier, variëteit 'Regenerata' - Buiten Boeverievest

Bron: Erfgoeddatabank Brugge inventarisnr. 2100433-03-0033_1 – Sylvain Sluys – 1972

Wetenschappelijke naam

Populus x canadensis ‘Regenerata’

Nederlandse naam

Canadapopulier, variëteit ‘Regenerata’

Standplaats

Buiten Boeverievest

BoomID

001949, 001970, 001973, 001979 en 001980

Algemene info

De Canadapopulier is een kruising van de Europese en de Amerikaanse zwarte populier. Deze snelgroeiende boom kan tot 30 meter hoog worden en heeft een brede, losse kroon.

Canadapopulieren werden door hun snelle groei vaak aangeplant voor houtopbrengst.

In het kustgebied was hun rol dan weer voornamelijk het breken van de wind, vandaar hun talrijke aanwezigheid langs wegen en kanalen.

Deze oude populierenkloon is een natuurlijke kruising van de Populus x canadensis ‘Serotina’ en de ‘Marilandica’.

Vooral op latere leeftijd neigt de habitus van deze bomen naar de typische kromme stammen van deze kloon naar de Populus x canadensis ‘Marilandica’ zoals ze kenmerkend voorkomen in de polders en langs de Damse Vaart.

Plantjaar

1850

Bijzonderheden

Deze 5 vrouwelijke populieren dateren vermoedelijk van circa 1850, lang voor de aanleg door Hubert Van Hulle in 1893.

Op een prentbriefkaart van 1900 zijn er op de Buiten Boeverievest drie rijen Canadapopulieren te zien.

De bomen werden waarschijnlijk geplant in de helft van de 19de eeuw want op een plan van Pierre Lem uit 1849 staan deze paral­lelle bomenrijen ingetekend. De bomen ogen op de foto dan ook een kleine halve eeuw oud.

De dikste populieren hebben een omtrek van bijna 6 meter!

In Brugge komt de Populus x canadensis ‘Regenerata’ nog voor langs de Begijnenvest, tussen het Begijnhof en de binnenringvaart en langs de Kazernevest.