Markante bomen: Zomereik, Paalbos

Wetenschappelijk naam

Quercus robur

Nederlandse naam

Zomereik

Standplaats

Paalbos

Vermoedelijk plantjaar

Niet bekend, waarschijnlijk van voor 1760

Omtrek

266 cm

Bijzonderheden

Deze geknotte grensboom bevindt zich bij het hoekpunt van vier kadastrale percelen en hoogstwaarschijnlijk teruggaand op een oude parochiegrens, die in de omgeving deels ook met behulp van paalstenen is afgezet.

Na het stilvallen van het knotbeheer kreeg de boom een bijzondere groeivorm. Eén (mogelijk uitgescheurde) niet tot op de oorspronkelijke knot teruggezette tak met een sterke horizontale uitbuiging, gaf aanleiding tot de lokale benoeming ‘Den Olifant’. (Bron: Onroerend erfgoed)

De boom is sinds 2016 beschermd als onroerend erfgoed.

 

in te vullen