Markante bomen: Zwarte populier, Buiten Smedenvest

Wetenschappelijk naam

Populus nigra

Nederlandse naam

Zwarte populier

Standplaats

Buiten Smedenvest

Algemene info

De zwarte populier is een inheemse boomsoort die vrij zeldzaam is in Vlaanderen. In natuurlijke omstandigheden groeit hij in rivierbegeleidende bossen, maar in Vlaanderen  werd hij vaak aangeplant op perceelsgrenzen en beheerd als knotboom. Ze leverden onder meer brandhout en geriefhout aan de boeren.

Vermoedelijk plantjaar

1850

Omtrek

595cm en 610cm

Bijzonderheden

Deze zwarte vrouwelijke populieren dateren vermoedelijk van circa 1850, lang vóór de aanleg door Hubert Van Hulle in 1893.

Deze zeldzame populierensoort werd echter zelden aangewend bij parkrealisaties. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.

In de 19de eeuw werd de aanplant van zwarte populier systematisch vervangen door de aanplant van Canadapopulieren. De zwarte populier is echter onze inheemse populier die vóór 1780 wel degelijk vaak werd aangeplant. (bron: Onroerend erfgoed)

In Brugge zijn nog zwarte populieren terug te vinden langs de Speelmansrei, Baron Ruzettepark en de Gentpoortvest.