Markante bomen: zwarte populier, Gentpoortvest

Wetenschappelijk naam

Populus nigra

Nederlandse naam

Zwarte populier

Standplaats

Gentpoortvest

Algemene info

De zwarte populier is een inheemse boomsoort die vrij zeldzaam is in Vlaanderen. In natuurlijke omstandigheden groeit hij in rivierbegeleidende bossen, maar in Vlaanderen  werd hij vaak aangeplant op perceelsgrenzen en beheerd als knotboom. Ze leverden onder meer brandhout en geriefhout aan de boeren.

Vermoedelijk plantjaar

1853

Omtrek

510 cm

Bijzonderheden

Waarschijnlijk stond deze boom er al voor de aanleg van de Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling in 1856. Deze zeldzame populierensoort werd echter zelden aangewend bij parkrealisaties. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.

In de 19de eeuw werd de aanplant van zwarte populier systematisch vervangen door de aanplant van Canadapopulieren. (bron: Onroerend erfgoed)

In Brugge zijn nog zwarte populieren terug te vinden langs de Speelmansrei, Baron Ruzettepark en de Buiten Smedenvest.