Materiaal alcohol- en drugpreventie

Maak gebruik van sensibiliserend materiaal rond alcohol en drugpreventie.


 

Sensibiliserend materiaal

Gebruik onderstaand materiaal om je bezoekers en medewerkers op jouw evenement te sensibiliseren omtrent alcohol- en druggebruik, schenkleeftijden, wildplassen, nachtlawaai, ... Je kan ze ook downloaden in verschillende formaten voor op digitale schermen of sociale media.

Affiches

 • Dust? Alcohol is geen must!
 • Wildplassen
 • Begin niet te vroeg
 • Samenleven doe je niet alleen
 • Samen uit, samen thuis
 • Student zijn is meer dan zuipen
 • Barbriefing

 

  affiche Dust alcohol is geen must       affiche wildplassen       affiche begin niet te vroeg

  affiche samenleven doe je niet alleen      affiche samen uit samen thuis       affiche zuipen zuipen zuipen

   affiche barbriefing

Nu de coronamaatregelen mondjesmaat versoepelen en het warmer wordt, zijn stilaan de juiste ingrediënten aanwezig om het samen (buiten) gezellig te maken. Ongetwijfeld hoort daar af en toe een glas alcohol bij. Hier vind je heel wat tips die helpen ervoor zorgen dat de inspanningen van de voorbije maanden niet voor niets zijn geweest. Ze helpen studenten om meer controle te houden en “veiliger” te drinken.

Overzicht affiches gezellig samen

Ook zijn er nog een aantal leuke affiches (zie overzicht hierboven) terug te vinden. Download de affiches.

 

Sensibiliseringsbanner

Deze sensibiliseringsbanners kan je eenvoudig vastmaken aan een werfbanner met spanbandjes.

 • Banner Never Waste A Great Party 1
 • Banner Never Waste A Great Party 2
 • Banner samen uit samen thuis

banner NWAGP 

banner 2 NWAGP

banner samen uit samen thuis

 

Animaties

 

Stickers

 • Schenkleeftijden -16/-18


Vraag stickers aan. Nadien nemen we contact met je op voor verdere afspraken.

 

Leeftijdsbandjes

 Als organisator heb je er alle belang bij om de wetgeving over de verkoop of het schenken van alcohol te respecteren want op het niet naleven van de wetgeving hierover staan fikse boetes.

 • Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Met alcohol wordt bedoeld alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. o.a. bier, wijn…
 • Sterke drank (gedistilleerde drank met een alcoholgehalte van meer dan 1,2% of gegiste drank van meer dan 22%) mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen.
 • Aan elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen, mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen.
 • Aan kennelijk (zwaar) dronken personen moet alcohol geweigerd worden. De rechtswetgeving voorziet straffen en boetes voor wie dat niet doet. De besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap moet nageleefd worden.

Om controle op de leeftijden aan de bar of bonnetjesstand van je evenement te vereenvoudigen, kan je gebruik maken van leeftijdsbandjes. Al naargelang het aanbod van alcoholische dranken maak je gebruik van één of twee verschillende type bandjes.

 • Ingeval er geen sterke drank wordt verkocht of geschonken, volstaat één type bandje voor alle +16-jarigen, personen zonder bandje kunnen in dat geval geen alcohol kopen.
 • Ingeval er wel sterk drank wordt verkocht of geschonken, maak je gebruik van een bandje voor de 16-18-jarigen en een ander type bandje voor de +18-jarigen.

Er is een ruim aanbod van leeftijdsbandjes bij winkels die papierwaren verkopen of online en dit in vele kleuren en patronen. Bij de dienst Preventie & Samenleven kan je deze gratis verkrijgen (volgens beschikbaarheid) of je kan deze zelf afdrukken.

Vraag leeftijdsbandjes aan. Nadien nemen we contact met je op voor verdere afspraken.

 

Oordoppen

Voorkom blijvende gehoorschade bij de bezoekers van je evenement door het aanbieden van (kwalitatieve) oordoppen. Zo kunnen bezoekers ten volle genieten van muziek zonder dat ze de dag nadien last hebben van oorsuizingen of een constante tuut in de oren (tinnitus). Als organisator heb je hierbij de keuze tussen wegwerpoordoppen en/of universele oordoppen:

 • Wegwerpoordoppen zijn gratis te verkrijgen bij de Christelijke Mutualiteit (klik hier) maar scoren het minst goed op vlak van muziekbeleving en zijn slechts éénmalig te gebruiken.
 • Universele oordoppen zijn te koop voor 10 à 15 euro en bieden een betere bescherming tegen gehoorschade en de muziekkwaliteit blijft grotendeels behouden. Deze zijn online verkrijgbaar en bij de apotheek.

Mobiele Age - Checkers

De mobiele age - checkers kunnen gratis worden ontleend door organisatoren die willen inzetten op een GDPR - vriendelijke leeftijdscontrole. Mail naar de preventiedienst en reserveer de tool.

Bij de aanvraag kunnen ook leeftijdsbandjes verkregen worden.

Bij afhalen worden de nodige instructies meegegeven om met de toestellen aan de slag te kunnen gaan. Het uitlezen van de resultaten gebeurt door de dienst preventie & samenleven, deze worden achteraf aan de organisator bezorgd.

Preventieve actie Rij #ZAD

Alcoholblaastesters

De Dräger Alcotest 7510 (twee exemplaren beschikbaar) kan gratis worden ontleend door organisatoren die een preventieve blaasactie wensen te organiseren tijdens hun evenement.

Deelnemers krijgen daarbij de kans om een alcoholblaastest uit te voeren. De bedoeling is dus om het gesprek aan te gaan met deelnemers over de risico's van alcohol in het verkeer.

 • Mensen die negatief blazen (= nuchter) kan je als organisator belonen met bv. een leuke gadget of gratis toegang voor de volgende editie van je evenement (bv. via een tombola systeem).
 • Diegenen die positief blazen, kan je stimuleren om op zoek te gaan naar een veilige manier om huiswaarts te keren, bv. door het kiezen van een andere chauffeur of door gebruik te maken van het openbaar vervoer of een taxi.

Bij afhalen worden de nodige instructies meegegeven om met het toestel aan de slag te kunnen gaan. Het uitlezen van de resultaten gebeurt door de dienst preventie & samenleven, deze worden achteraf aan de organisator bezorgd.

Ontleen de alcoholblaastester

Na aanvraag word je gecontacteerd voor verdere afspraken.

Promillebrillen

Gebruik deze promillebrillen tijdens een sensibiliseringsactie om deelnemers te laten ervaren wat het effect is van overmatig alcoholgebruik op het lichaam. Op deze manier kan je je bezoekers sensibiliseren over de risico's van alcohol in het verkeer.

Deelnemers worden uitgenodigd om enkele eenvoudige behendigheidsopdrachten uit te voeren, eerst zonder en nadien met de promillebril op. Hierdoor kan men ervaren wat het effect is van overmatig alcoholgebruik op reactiesnelheid, zicht en evenwicht. Belangrijk hierbij is dat de deelnemer in kwestie nuchter is.

Er zijn drie dronkenmansbrillen:

 • De bril met de bronzen plaat vooraan bootst het effect na van  3 tot 5 alcoholische consumpties.
 • De bril met de rode plaat vooraan bootst het effect na van 6 tot 8 alcoholische consumpties.
 • De bril met de zilveren plaat vooraan bootst het effect na van 9 tot 10 alcoholische consumpties.

Door het uitvoeren van kleine opdrachten ervaar je dat het behoorlijk moeilijk wordt om eenvoudige handelingen uit te voeren wanneer er sprake is van intoxicatie. De promillebrillen hebben enkel invloed op bepaalde fysieke mogelijkheden (gezichtsvermogen, evenwicht en reactietijd, …) en hebben in tegenstelling tot 'echte dronkenschap' geen effect op het denkvermogen van de deelnemer.

Bij ontlenen van de promillebrillen worden de nodige instructies meegegeven om aan de slag te kunnen gaan.

Ontleen de brillen

Na aanvraag word je gecontacteerd voor verdere afspraken.

Rij #ZAD zonder alcohol en drugs

Organisatoren die een preventieve blaasactie organiseren, kunnen gratis doosjes verkrijgen die een bijsluiter bevatten met uitleg over de mogelijke bijwerkingen van alcohol en drugs in het verkeer.

Vraag de ZAD-doosjes aan

Nadien nemen we contact met je op voor verdere afspraken.

Airtube - peukencampagne

Organisatoren van evenementen kunnen een airtube aanvragen om duidelijk te maken waar de rookzone op hun evenement gelegen is.

Vraag de airtube aan

Contactinformatie

Contactpersonen