Maximale verkeerssnelheid Dudzeelse Steenweg ter hoogte van Kruisabeele wordt 50 kilometer per uur

13
jan
2021

Enkele weken geleden gebeurde er een zwaar ongeval op de Dudzeelse Steenweg ter hoogte van de fietsoversteek in Kruisabele. “Als burgemeester en als ouder is dit nieuws uiteraard hard binnengekomen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Ik stelde me meteen de vraag of de fietsoversteek daar mogelijk beter ingericht kan worden.” AWV laat weten dat de oversteek qua infrastructuur correct is uitgerust met middengeleider en de benodigde markeringen. Ook zijn er geen problemen gekend wat betreft zichtbaarheid.

“Ook al kunnen we geen uitspraken doen over het eigenlijke ongeval, zowel het stadsbestuur als gewestwegbeheerder AWV zijn van oordeel dat een snelheidsreductie hier een snel realiseerbare verandering kan zijn die al op tal van andere plaatsen een meerwaarde bewezen heeft”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het college van burgemeester en schepenen gaf daarom op maandag 11 januari 2021 de goedkeuring voor een snelheidsreductie van 70 km/u naar 50 km/u ter hoogte van de oversteek. Na goedkeuring van het aanvullend reglement kunnen de verkeersborden geplaatst worden en zal de maatregel in voege gaan. “Daarnaast zullen we ook onderzoeken of er nog andere, infrastructurele maatregelen mogelijk zijn”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

De signalisatie wordt geplaatst in de loop van deze week.