Medewerkers gezocht voor Heilig Bloedprocessie

9
jan
2019

Op donderdag 30 mei 2019 trekt de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie door de Brugse straten.
De processie herdenkt al meer dan acht eeuwen de aankomst in de stad van een relikwie met enkele druppels van het bloed van Jezus.

De processie is een religieuze optocht die bestaat uit een lange stoet van grote praalwagens, waarop scènes uit het Oude en het Nieuwe Testament uitgebeeld worden, en honderden figuranten.

Stad Brugge is hiervoor op zoek naar 40 vrijwilligers die kunnen instaan voor de ticketcontrole en de nummering van tribunes en/of banken.

Taak

  • Verzamelen aan het Belfort waar je een badge en een hesje ontvangt, gegroepeerd wordt en informatie krijgt. Samen met de blokverantwoordelijke begeef je je naar de banken of tribune waar je je taak zal uitvoeren.

  • De zitplaatsen op de banken of tribunes moeten genummerd worden en eventueel gereinigd.

  • Je waakt erover dat er op de zitplaatsen enkel personen plaatsnemen met een geldig ticket, controle van de tickets is dus belangrijk. Je wijst de personen hun zitplaats aan op je tribune of bank.

  • Je geeft eventueel bijkomende informatie indien nodig als het publiek daarom vraagt. Nadat alle publiek plaats genomen heeft, kan je zelf plaats nemen en genieten van de Heilig Bloedprocessie.

  • Na het voorbijtrekken van de processie zit je taak erop en geef je je badge en hesje terug af aan de blokverantwoordelijke. Je wordt uitgenodigd op de receptie achteraf aan het Belfort ter bedanking.


Arbeidsduur

Je werkt 4 à 5 uur (bij benadering) op donderdag 30 mei 2019.
Aanvang: 13 u.; vermoedelijk einde:17 u. à 18 u.

Compensatie

Voor de prestatie wordt het tarief uitbetaald van 34,71 euro.

Praktisch

Iedereen bezorgt via email zijn/haar kandidatuur vóór 31 maart 2019 aan Isabelle Clevers (dienst vergunningen): isabelle.clevers@brugge.be  (met vermelding naam, voornaam, privé-adres, tel/gsm en emailadres).

Deel deze pagina