Meeuwen zijn een beschermde diersoort, zowel op grond van Europese als de Vlaamse wetgeving.  Bestrijding van meeuwen kan niet zomaar omdat meeuwen beschermde soorten zijn en wij een plicht hebben tot instandhouding van (voldoende robuuste populaties) van deze vogelsoorten. Meeuwen en jongen van meeuwen mogen absoluut niet verwijderd, gevangen of gedood worden. Tijdens de broedperiode (mei tot augustus) mogen ze ook niet bestreden worden.

Overlast

In de maanden juni en juli kan er geluidsoverlast van meeuwen zijn. In juni, als de eieren zijn uitgekomen, worden de volwassen dieren erg actief en schreeuwen de kuikens constant om eten. In juli als de jonge vogels hun eerste vlieglessen krijgen, is er het meeste lawaai. De volwassen dieren beschermen hun jongen fanatiek en zijn erg luidruchtig. Tegen het eind van de zomer zwermen oude en jonge vogels uit en keert de rust langzaam weer terug.

Wat kan je doen

Het stadsbestuur neemt openbare preventieve maatregelen door de voedselbron voor meeuwen te beperken.

  • Afvalzakken mogen pas vanaf 5 uur ’s ochtends buiten gezet worden
  • Ondergrondse afvalcontainers geïnstalleerd in de kustregio
  • Verbod op het voederen van vogels 

Verder is het belangrijk dat iedere eigenaar/bewoner als een goede huisvader over zijn dak waakt en nestvorming voorkomt. 

Enkele tips: 

  • Vanaf september tot en met april mogen oude nesten of nestmateriaal zoals takjes, mos en bladeren weggenomen worden. Doe dit regelmatig.
  • Regelmatig het dak betreden zodat je aanwezigheid storend werkt en deze locatie minder aantrekkelijk wordt voor meeuwen om er een nest te bouwen (in het bijzonder van april tot eind juni).
  • Op platte en hellende dakoppervlakken en ook op schouwen, dakranden en dakramen kunnen duivenpinnen geplaatst worden. Ook het spannen van netten en kabels kunnen een hulpmiddel zijn.
  • Verwittig je buur als je een nest op zijn dak ziet.
  • Voeder meeuwen nooit, zelfs niet in je eigen tuin.
  • Houd de tijdspanne tussen het buitenzetten en het ophalen van het huisvuil zo kort mogelijk.

Meer tips vind je:

Meer informatie

Uit objectieve cijfers (monitoring van de meeuwenpopulaties door INBO) blijkt dat de populaties van meeuwen sinds 2010 achteruit gaan.  Toch is er sprake van overlast. Een deel van de overlastproblematiek is te verklaren doordat meeuwen steeds vaker op daken broeden. Dit is omdat veel vroegere nestplaatsen op de grond verdwenen zijn (vb. door omzetting in bedrijventerrein) of de dieren er weggejaagd worden. Ook de toename van jagende dieren als vos en huiskat draagt hiertoe bij. De meeuwen nemen daardoor een alternatief broedgebied in op daken en dat ook steeds vaker buiten de traditionele kustbroedgebieden.

Verder is het ook zo dat meeuwen in de stedelijke omgeving nieuwe voedselbronnen gevonden hebben. Het gaat daarbij vooral om afval dat niet in afgesloten containers zit, maar ook om brood dat voor eendjes gestrooid werd (en blijft liggen), mensen die meeuwen voederen e.d.

Bijgevolg verandert de meeuw naar een vogel die we ook meer en meer in de verstedelijkte omgeving zien.

Contactinformatie