Meeuwen zijn een beschermde diersoort. Hun eieren en jongen mag je niet verwijderen.

Nestvorming

Wil je nestvorming voorkomen, controleer dan van september tot en met april regelmatig je dak. Verwijder oude nesten of nestmateriaal zoals takjes, mos en bladeren. Verwittig je buur als je een nest op zijn dak ziet.

Op platte en hellende daken en op schouwen, dakranden en dakramen kun je duivenpinnen laten plaatsen. Het spannen van netten en kabels kan ook helpen.

Overlast?

Beperk het voedselaanbod bij meeuwenoverlast.

Hoe doe je dit? Hier zijn enkele tips:

  • Voeder meeuwen nooit, ook niet in je eigen tuin.
  • Bewaar je huisvuilniszak in een afgesloten hokje, in een afsluitbare houder of in een vuilnisbak. Kun je je organisch afval niet scheiden van de rest, verpak de etensresten dan dubbel. Probeer sowieso geen organisch afval in je vuilniszak te stoppen. Thuiscomposteren is een mogelijke oplossing hiervoor.
  • Houd de tijdspanne tussen het buitenzetten en het ophalen van het huisvuil zo kort mogelijk.