Meld doodgereden wilde dieren

Project dieren onder de wielen

Heel wat dieren sneuvelen in het verkeer. Met het project Dieren onder de wielen slaan de Vlaamse overheid, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen de handen in elkaar om de belangrijkste knelpunten langs Vlaamse wegen in kaart te brengen.

Zelf helpen

Ook jij kan hierbij helpen. Slachtoffers registreren kan via de website Dieren onder de wielen.
Slachtoffers registreren kan ook via apps op de smartphone die zelfs werken met spraakherkenning : ObsMapp voor Android, iObs voor iPhone en WinObs voor Windows Phone.

Ben je heel gemotiveerd om mee te werken dan kan je systematisch een vast traject controleren op de aanwezigheid van slachtoffers. Hoe meer we meten en registreren, hoe beter de onderzoekers wetenschappelijke conclusies kunnen nemen.