Meld een waardevolle wegberm voor je deur

Bermbesluit

De stad Brugge voert het beheer van haar wegbermen volgens de wettelijke bepalingen van het Bermbesluit.
Voor 74 straten houdt zij daarbij ook rekening met een bermbeheerplan:

  • Houdt rekening met de wettelijke bepalingen volgens onder meer het Bermbesluit;
  • Verfijnt de maaidata en maaifrequenties rekening houdend met de natuurwaarden van de wegbermen;
  • Streeft naar bloemenrijke en natuurrijke bermen.

Dit bermbeheer werd onlangs geëvalueerd. Daaruit blijkt dat een volgehouden maaibeheer de bermen bloemenrijker maakt. En dat is op zijn beurt belangrijk voor allerlei nuttige insecten.

Meld een bloemrijke wegberm

Is de wegberm voor jouw deur bloemenrijk? Signaleer ons! Wie weet, kan deze berm ook een aangepaste aanpak krijgen.

Meld dit via openbaardomein@brugge.be.