Metaalvissen

De cluster Openbaar Domein voerde n.a.v. een eerdere evaluatie verstrengde voorwaarden in om het metaalvissen op een ordelijke manier te laten verlopen. Intussen moesten we vaststellen dat, ondanks de verstrengde maatregelen, de problematiek van achterblijvend afval bleef aanslepen.

Aan de vergunning waren verschillende voorwaarden gekoppeld.
In de praktijk bleken deze voorwaarden quasi nooit nageleefd te worden.

Om deze redenen heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om geen nieuwe vergunningen meer toe te laten alsook de reeds bestaande vergunningen in te trekken.