Metaalvissen

Magneetvissers 'vissen' metalen voorwerpen uit het water met behulp van een sterke magneet aan een touw. Het is dus een goede zaak voor de stad, want zo zorgen metaalvissers mee voor het schoon en obstakelvrij houden van de waterlopen.

Voorwaarden

Heb je ook interesse in magneetvissen? Lees dan hier de voorwaarden na.

Procedure

1. Je aanvraag voor toelating tot metaalvissen in wateren eigendom of in beheer van de stad Brugge doe je via het onlineformulier.

2. Je aanvraag wordt dan voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen met vermelding van de voorwaarden die ook aan de metaaldetectorist  wordt meegedeeld in zijn vergunningsbrief.

3. Na goedkeuring van het college zal er een vergunningsbrief worden opgestuurd naar de aanvrager.