Mijn dossier: directe aflevering attest burgerzaken als pdf-document

Hoe werkt het?

Om een uittreksel te kunnen aanvragen, moet je in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart (eID) en je computer moet uitgerust zijn met een geïnstalleerde kaartlezer.
Om het digitale bestand (pdf) te kunnen openen/lezen, moet op je computer software staan die pdf-bestanden kan openen. Je kan dergelijke software gratis downloaden en installeren via http://pdfreaders.org/.
Bij problemen, kan je terecht op de website van my.belgium.be voor verdere info.

JE KOPPELT DUS JE EID-LEZER AAN OP JE COMPUTER, JE STOPT JE EID IN DE LEZER EN JE KLIKT OP DEZE LINK: https://mijndossier.rrn.fgov.be

Er zal ook gevraagd worden om je pin-code in te voeren. 
Daarna zie je (bij Transacties) de diverse soorten uittreksels die je kunt opvragen. Als je erop klikt, krijg je het uittreksel op je scherm/
Dit uittreksel werd digitaal ondertekend door het rijksregister. Eénmaal ingelogd, kan je zonder problemen alle attesten downloaden.
 
Dit uittreksel afdrukken heeft géén waarde. Je moet het digitaal bezorgen aan de vrager (bv via mail).

Is de informatie op het uittreksel niet correct, neem dan contact op met bevolking@brugge.be

Welke attesten kan je bekomen?

Getuigschrift van inschrijving
Dit getuigschrift bevat alle informatie over jouw inschrijving bij jouw gemeente of stad. Je vindt er dezelfde informatie als in het uittreksel uit het bevolkingsregister.

Attest gezinssamenstelling 
Dit uittreksel uit het bevolkingsregister bevat een overzicht van alle gezinsleden die zijn ingeschreven bij het gezinshoofd op het ogenblik van de opstelling van dit uittreksel.

Attest van leven
Met dit attest kan je officieel aantonen dat je nog in leven bent, zonder je persoonlijk te moeten aanmelden bij de dienst die dit bewijs vraagt.

Attest van nationaliteit
Met dit attest kan je jouw Belgische nationaliteit aantonen.

Attest van hoofdverblijfplaats
Met dit getuigschrift kan je bewijzen dat je op een bepaald adres staat ingeschreven én vanaf wanneer. Je kan dit document nodig hebben bij een sollicitatie, voor de rechtbank, … of bij het oprichten van een onderneming.

Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
Het attest van woonplaatshistoriek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen. Je kan dit attest voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen

Attest van wettelijke samenwoning
Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je samen met je partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
Dit attest kan je nodig hebben voor een huwelijk in het buitenland.

Attest van kiesregister

Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid