Mijn kind inschrijven op school

Inschrijven in een school in Brugge voor het schooljaar 2023-2024

Op deze pagina vind je meer info over hoe je je kind moet inschrijven in een Brugse school. Eerst krijg je meer info over inschrijven in het basisonderwijs, daaronder vind je meer info terug over inschrijven in het secundair onderwijs en ten slotte krijg je info over inschrijven in het buitengewoon onderwijs.  

Info voor kinderen die naar het basisonderwijs gaan

Wanneer moet je je kind inschrijven?

Je moet je kind op school inschrijven als het:

 • voor het eerst naar school gaat (bv. kleuterklas)
 • de overstap maakt van de kleuter- naar de lagere school
 • de overstap maakt van de lagere school naar het secundair onderwijs
 • van school verandert

Als je kind in dezelfde school blijft, moet je het niet elk schooljaar opnieuw inschrijven.

Gaat je kind voor het eerst naar de kleuterklas?

Je kind mag voor het eerst naar de kleuterklas als het 2,5 jaar is. Maar je kindje kan niet op om het even welk moment tijdens het schooljaar starten.
Er zijn 7 vaste instapmomenten:

 1. de eerste schooldag van september
 2. na de herfstvakantie
 3. na de kerstvakantie
 4. de eerste schooldag van februari
 5. na de krokusvakantie
 6. na de paasvakantie
 7. na het verlengde weekend van OLH-Hemelvaart

Meer informatie en plezante tips vind je in het startersboek voor ouders: “Mijn kind gaat naar de kleuterklas”

Gaat je kind volgend schooljaar naar een nieuwe school?

Sinds dit schooljaar gelden nieuwe regels om je kind in te schrijven in een school. Voor kinderen die momenteel al naar school gaan en niet van school veranderen, wijzigt er uiteraard niks.

In het Lokaal Overlegplatform Brugge Basisonderwijs (LOP) werden gezamenlijke afspraken gemaakt over aanmelden, aanmeldingsperiodes en inschrijvingsperiodes voor de Brugse scholen. In de brochure "Hoe je kind inschrijven in basisonderwijs in Brugge" vind je alle afspraken en een handig overzicht van alles wat je moet weten als ouder om je kind in te schrijven in een Brugse school.

De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Als ouder (of voogd) mag je je kind inschrijven in de school die jij verkiest als er plaats is. Zolang er plaats is in die school, kan je kind worden ingeschreven.

Is je kind geboren in 2021 en mag het volgend schooljaar voor het eerst naar school? Of is je kind al ingeschreven in een school en wil je een andere school voor je kind?

Afspraken voor scholen waar altijd vrije plaatsen zijn:

Scholen die geen plaatsgebrek hebben en niet aanmelden mogen geen kinderen weigeren. Ze schrijven elk kind in.
Inschrijven kan pas vanaf 28 februari 2023.

Je kind wordt ingeschreven in een school als:

 • je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
 • je als ouder (of voogd) het pedagogisch project en het school- of centrumreglement ondertekent voor akkoord

Bij de inschrijving teken je ook het inschrijvingsregister en ontvang je een inschrijvingsbewijs.

Inschrijvingsperiode

In volgende scholen kan je je kind inschrijven vanaf 28 februari 2023

 • Stedelijk Onderwijs Brugge: De Geluksvogel, De Triangel, Bijenkorf en Ter Poorten. 
 • Scholengemeenschap Sint-Lodewijk: Christus-Koning, De Zessprong, Immaculata, Basisschool Gistelse Steenweg, Basisschool Spoorwegstraat en Basisschool Zandstraat. 
 • Scholengemeenschap Basis Brugge: De Komme, De Lenaard, De Smalle, SLHD Brugge A en Brugge B, SLHD Sint-Pieters, De Kantelberg, De Zonnetuin, Mozaïek.
 • Scholengemeenschap Saeftinghe: De Lisblomme en Roezemoes


Aanmeldingsperiode

Afspraken voor scholen waar je eerst moet aanmelden en pas later kan inschrijven.

In volgende scholen moet je je kind van 28 februari (vanaf 8.00 uur) tot 21 maart (ten laatste 14.00 uur) eerst aanmelden:

 • Alle basisscholen van Scholengroep GO! Impact: Bloeiweide, Brugge-Centrum, De Pannebeke, De Springplank, De Stempel, Manitoba, Paalbos, Freinet Context, Freinet De Boomhut, Freinet De Tandem. 
 • Alle basisscholen van Scholengemeenschap Karel de Goede: Het Kleurenpalet, Het Palet, OLVA De Meersen, OLVA De Touwladder, OLVA Katrientje, OLVA Steenbrugge, Sint-Andreas Brugge Centrum en Sint-Andreas Sint-Kruis (kleuter en lager). 
 • Steinerschool of vrije basisschool Guido Gezelle.
 • Vrije basisschool De Witte Stamroos (Bijbelgetrouwe school). 

Ten laatste op 21 april 2023 ontvang je het resultaat van de aanmelding. 

Surf voor meer info ook naar de website www.naarschoolinbrugge.be of naar een website van een Brugse basisschool naar keuze voor meer informatie én voor de link om aan te melden.

Info voor kinderen die naar het secundair onderwijs gaan

Gaat je kind volgend schooljaar naar 1A of 1B of naar een nieuwe school? 

Sinds dit schooljaar gelden nieuwe regels om je kind in te schrijven in een school. Voor kinderen die momenteel al naar school gaan en niet van school veranderen, wijzigt er niets.

De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Als ouder (of voogd) mag je je kind inschrijven in de school die jij verkiest.

Je kind wordt ingeschreven in een school als:

 • je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
 • je als ouder (of voogd) het pedagogisch project en het school- of centrumreglement ondertekent voor akkoord

Bij de inschrijving teken je ook het inschrijvingsregister.

Inschrijvingsperiodes

In het Lokaal Overlegplatform Brugge-Blankenberge (LOP) Secundair Onderwijs  werden gezamenlijke afspraken gemaakt over aanmelden, aanmeldingsperiodes en inschrijvingsperiodes voor 1A en 1B voor alle Brugse scholen. 

Let op: alle scholen gewoon secundair onderwijs (met uitzondering van de Abdijschool van Zevenkerken) werken met een gemeenschappelijk aanmeldingssysteem voor 1A en 1B.

Noteer alvast maandag 27 maart 2023 tot en met 21 april 2023 in je agenda. Dan zal je je kunnen aanmelden voor 1A en 1B. Je kan aanmelden via de website van de school van keuze.

Ten laatste op 15 mei 2023 ontvang je het resultaat van de aanmelding. 

Neem contact op met de school van eigen keuze voor meer informatie én voor de link om aan te melden.

De vrije inschrijvingen starten nadat de aanmeldingsprocedure voorlopig is afgerond en dat is 16 mei 2023.

Info voor kinderen die naar het buitengewoononderwijs gaan

Voor alle Brugse scholen buitengewoon onderwijs geldt dit:
Wil je inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs? Neem contact op met het CLB of de school van eigen keuze.

Voor meer inlichtingen voor basis- én secundair onderwijs kan je terecht bij

Contactinformatie

Contactpersonen