Mijn kind inschrijven op school

Op deze pagina vind je meer info over hoe je je kind moet inschrijven in een Brugse school. Eerst krijg je meer info over inschrijven in het basisonderwijs, daaronder vind je meer info terug over inschrijven in het secundair onderwijs.  

Info voor kinderen die naar het basisonderwijs gaan

Info voor kinderen die naar het secundair onderwijs gaan

INFO VOOR KINDEREN DIE NAAR HET BASISONDERWIJS GAAN

Wanneer moet je je kind inschrijven?

Je moet je kind op school inschrijven als het:

 • voor het eerst naar school gaat (bv. kleuterklas)
 • de overstap maakt van de kleuter- naar de lagere school
 • de overstap maakt van de lagere school naar het secundair onderwijs
 • van school verandert

Wacht niet te lang om je kind in te schrijven in een kleuterschool, zeker als het in november of december geboren is. Informeer het best al een eerste keer bij een school als je kind negen of tien maanden oud is. 

Als je kind in dezelfde school blijft, moet je het niet elk schooljaar opnieuw inschrijven.

Gaat je kind voor het eerst naar de kleuterklas?

Je kind mag voor het eerst naar de kleuterklas als het 2,5 jaar is. Maar je kindje kan niet op om het even welk moment tijdens het schooljaar starten.
Er zijn 7 vaste instapmomenten:

 • de eerste schooldag van september
 • na de herfstvakantie
 • na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • na de krokusvakantie
 • na de paasvakantie
 • na het verlengde weekend van OLH-Hemelvaart

Vroeger kreeg je een persoonlijke uitnodiging van de kleuterschool in de buurt, maar je kan ook zelf tijdig op zoek gaan naar een school. 

Meer informatie en plezante tips vind je in het startersboek voor ouders: “Mijn kind gaat naar de kleuterklas”

Gaat je kind volgend schooljaar naar een nieuwe school?

Sinds enkele schooljaren gelden nieuwe regels om je kind in te schrijven in een school. Voor kinderen die momenteel al naar school gaan en niet van school veranderen, wijzigt er uiteraard niks.

Voor het basisonderwijs werden afspraken gemaakt voor het grondgebied Brugge.

De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Als ouder (of voogd) mag je je kind inschrijven in de school die jij verkiest. Zolang er plaats is in die school, kan je kind worden ingeschreven.

Je kind wordt ingeschreven in een school als:

 • je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
 • je als ouder (of voogd) het pedagogisch project en het school- of centrumreglement ondertekent voor akkoord

Bij de inschrijving teken je ook het inschrijvingsregister en in het basisonderwijs ontvang je een inschrijvingsbewijs.

Bij elke inschrijving krijg je de volgende vragen:

 • ontvangt het gezin een schooltoelage voor dit schooljaar of het schooljaar 2018-2019?
 • heeft de moeder een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs?

Voor de eerste vraag breng je als ouder of voogd een bewijs mee, voor de tweede vraag volstaat een verklaring op eer.

Inschrijvingsperiodes

In het Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen (LOP) Brugge Basisonderwijs werden gezamenlijke afspraken gemaakt over de voorrangs- en inschrijvingsperiodes voor de Brugse scholen. In de brochure "Inschrijven in het basisonderwijs schooljaar 2019-2020" vind je alle afspraken en een handig overzicht van alles wat je moet weten als ouder om je kind in te schrijven in een Brugse school.

 

INFO VOOR KINDEREN DIE NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS GAAN 

Gaat je kind volgend schooljaar naar een nieuwe school?

Sinds enkele schooljaren gelden nieuwe regels om je kind in te schrijven in een school. Voor kinderen die momenteel al naar school gaan en niet van school veranderen, wijzigt er niets.

Voor het secundair onderwijs gelden de afspraken voor alle  scholen in Brugge, en Blankenberge.

De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Als ouder (of voogd) mag je je kind inschrijven in de school die jij verkiest.

Je kind wordt ingeschreven in een school als:

 • je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
 • je als ouder (of voogd) het pedagogisch project en het school- of centrumreglement ondertekent voor akkoord

Bij de inschrijving teken je ook het inschrijvingsregister.

Bij elke inschrijving krijg je de volgende vragen:

 • ontvangt het gezin een schooltoelage voor dit schooljaar of het schooljaar 2018-2019?
 • heeft de moeder een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs?

Voor de eerste vraag breng je als ouder of voogd een bewijs mee, voor de tweede vraag volstaat een verklaring op eer.

Inschrijvingsperiodes


Doordat sommige leerlingen voorrang hebben, zijn er 3 inschrijvingsperiodes. De school schrijft leerlingen per periode in volgorde in.

 • periode 1: voorrang broers en zussen en kinderen van personeel
  • voor broers en zussen van al ingeschreven kinderen in de school
  • voor kinderen van personeelsleden van de school
 • periode 2: sociale mix
  Scholen moeten streven naar een goede sociale mix. In deze periode moet de school zich houden aan vooraf afgesproken aantallen voor bepaalde doelgroepen. Dit noemen we de ‘dubbele contingentering’. Zo komen we aan indicator en niet-indicatorleerlingen. Je kind behoort tot de indicatorleerlingen als het gezin een schooltoelage ontvangt (zie hierboven) en/of als de moeder géén diploma of getuigschrift heeft van het secundair onderwijs.
  In uitzonderlijke gevallen kan de inschrijving in deze periode worden “uitgesteld”. In dit geval krijg je een “mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving” mee. Op het einde van deze periode zal de school dan aan de ouders laten weten of het kind al dan niet ingeschreven is.
 • periode 3: vrije inschrijvingen
  Tijdens deze periode schrijft de school alle leerlingen in  zolang er plaats is. Wanneer een school (of klasgroep) vol is, krijg je een formulier “Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving” mee of toegestuurd.

Op deze manier wil de Vlaamse Overheid in elke school een mix van kinderen uit alle mogelijke gezinnen.

In het Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen (LOP) werden gezamenlijke afspraken gemaakt over deze voorrangs- en inschrijvingsperiodes.
Hieronder vind je die afspraken in een handig overzicht.

 • Voor het LOP Gewoon en Buitengewoon Secundair Onderwijs Brugge-Blankenberge: 

 

PERIODES

CONCREET

A

broers / zussen + kinderen van personeel (gelijktijdig)

maandag 5 maart 2018 tot en met vrijdag 16 maart 2018

B

periode dubbele contingentering: voorrang indicator- en niet-indicatorleerlingen 

maandag 19 maart
tot en met vrijdag
30 maart 2018

C

geen inschrijvingen

maandag 16 april 2018 (na de paasvakantie)

D

vrije inschrijvingen

start dinsdag
17 april 2018 voor:

-    2de lj. 1ste graad en hogere jaren

-    Deeltijds onderwijs

-    Leertijd

start dinsdag
17 april 2018 voor:

-    1ste lj. 1ste graad

-    BUSO

 

Opgelet: BuSO-scholen De Passer en Spermalie en STAMINA (gewone secundaire school) werken met speciale inschrijvingsperiodes of een aanmeldingssysteem. Voor info en inschrijving neem je best contact op met de betrokken school via volgende linken: BUSO-school De Passer (http://www.de-passer.be/), BUSO-school Spermalie en gewone secundaire school STAMINA

Voor meer inlichtingen voor basis- én secundair onderwijs kan je terecht bij de contactpersoon van het lokaal overlegplatform gelijke onderwijskansen (LOP):

Jo De Potter,  0490 58 99 61  jo.depotter@ond.vlaanderen.be

of bij de Onderwijsdeskundige Flankerend Onderwijsbeleid van stad Brugge, Chris Deloof, 050 47 54 74 of chris.deloof@brugge.be

Meer info vind je ook op www.inschrijvingsrecht.be of www.ond.vlaanderen.be/gok/inschrijvingsrecht/vertaalfiche.pdf 

 

Contactinformatie