Mijn kind inschrijven op school

Op deze pagina vind je meer info over hoe je je kind moet inschrijven in een Brugse school. Eerst krijg je meer info over inschrijven in het basisonderwijs, daaronder vind je meer info terug over inschrijven in het secundair onderwijs.  

Info voor kinderen die naar het basisonderwijs gaan

Info voor kinderen die naar het secundair onderwijs gaan

INFO VOOR KINDEREN DIE NAAR HET BASISONDERWIJS GAAN

Wanneer moet je je kind inschrijven?

Je moet je kind op school inschrijven als het:

 • voor het eerst naar school gaat (bv. kleuterklas)
 • de overstap maakt van de kleuter- naar de lagere school
 • de overstap maakt van de lagere school naar het secundair onderwijs
 • van school verandert

Wacht niet te lang om je kind in te schrijven in een kleuterschool, zeker als het in november of december geboren is. Informeer het best al een eerste keer bij een school als je kind negen of tien maanden oud is. 

Als je kind in dezelfde school blijft, moet je het niet elk schooljaar opnieuw inschrijven.

Gaat je kind voor het eerst naar de kleuterklas?

Je kind mag voor het eerst naar de kleuterklas als het 2,5 jaar is. Maar je kindje kan niet op om het even welk moment tijdens het schooljaar starten.
Er zijn 7 vaste instapmomenten:

 • de eerste schooldag van september
 • na de herfstvakantie
 • na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • na de krokusvakantie
 • na de paasvakantie
 • na het verlengde weekend van OLH-Hemelvaart

Vroeger kreeg je een persoonlijke uitnodiging van de kleuterschool in de buurt, maar je kan ook zelf tijdig op zoek gaan naar een school. 

Meer informatie en plezante tips vind je in het startersboek voor ouders: “Mijn kind gaat naar de kleuterklas”

Gaat je kind volgend schooljaar naar een nieuwe school?

Sinds enkele schooljaren gelden nieuwe regels om je kind in te schrijven in een school. Voor kinderen die momenteel al naar school gaan en niet van school veranderen, wijzigt er uiteraard niks.

Voor het basisonderwijs werden afspraken gemaakt voor het grondgebied Brugge.

De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Als ouder (of voogd) mag je je kind inschrijven in de school die jij verkiest. Zolang er plaats is in die school, kan je kind worden ingeschreven.

Je kind wordt ingeschreven in een school als:

 • je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
 • je als ouder (of voogd) het pedagogisch project en het school- of centrumreglement ondertekent voor akkoord

Bij de inschrijving teken je ook het inschrijvingsregister en in het basisonderwijs ontvang je een inschrijvingsbewijs.

Bij elke inschrijving krijg je de volgende vragen:

 • ontvangt het gezin een schooltoelage voor dit schooljaar of het schooljaar 2018-2019?
 • heeft de moeder een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs?

Voor de eerste vraag breng je als ouder of voogd een bewijs mee, voor de tweede vraag volstaat een verklaring op eer.

Inschrijvingsperiodes

In het Lokaal Overlegplatform Brugge Basisonderwijs (LOP) werden gezamenlijke afspraken gemaakt over de voorrangs- en inschrijvingsperiodes voor de Brugse scholen. In de brochure "Inschrijven in het basisonderwijs schooljaar 2019-2020" vind je alle afspraken en een handig overzicht van alles wat je moet weten als ouder om je kind in te schrijven in een Brugse school.
Ook voor inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 gelden dezelfde principes als deze die beschreven staan in deze brochure.

Opgelet: Door de coronadreiging werden de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 in alle scholen basis- en secundair onderwijs stilgelegd.
De leerlingen die tot 16 maart 2020 werden ingeschreven, blijven ingeschreven.
De andere leerlingen, die nog niet zijn ingeschreven, zullen dit later kunnen doen. Wanneer dit kan gebeuren, zal u hier kunnen lezen zodra het duidelijk is.

Dank voor uw geduld.

 

INFO VOOR KINDEREN DIE NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS GAAN 

Gaat je kind volgend schooljaar naar een nieuwe school?

Sinds enkele schooljaren gelden nieuwe regels om je kind in te schrijven in een school. Voor kinderen die momenteel al naar school gaan en niet van school veranderen, wijzigt er niets.

De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. Als ouder (of voogd) mag je je kind inschrijven in de school die jij verkiest.

Je kind wordt ingeschreven in een school als:

 • je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden
 • je als ouder (of voogd) het pedagogisch project en het school- of centrumreglement ondertekent voor akkoord

Bij de inschrijving teken je ook het inschrijvingsregister.

Bij elke inschrijving krijg je de volgende vragen:

 • ontvangt het gezin een schooltoelage voor dit schooljaar of het schooljaar 2018-2019?
 • heeft de moeder een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs?

Voor de eerste vraag breng je als ouder of voogd een bewijs mee, voor de tweede vraag volstaat een verklaring op eer.

Inschrijvingsperiodes

Start inschrijvingen. Inschrijvingen voor een bepaald schooljaar kunnen ten vroegste starten:

(1) op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar in het eerste leerjaar van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en in het buitengewoon secundair onderwijs;

(2) op de eerste schooldag na de paasvakantie van het voorafgaande schooljaar in het secundair onderwijs dat niet onder toepassing valt van (1) en in de leertijd.

Het basisprincipe blijft dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving in een school of een vestigingsplaats ook eerst wordt ingeschreven. Op dit principe van het respecteren van de chronologie, is er echter een afwijking voorzien voor bepaalde leerlingengroepen waarvoor men het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, in de vorm van een voorrangsregeling. Hiertoe werden voorrangsgroepen bepaald en een volgorde waarin deze zich kunnen inschrijven.

Schoolbesturen dienen achtereenvolgens voor de volgende groepen een voorrangsperiode van inschrijvingen te organiseren:

1. Broers en zussen: in het 1e jaar van de 1e graad gewoon SO (moet) en BuSO (moet, behalve voor type 5).

2. Kinderen van personeel: 1e jaar van de 1e graad gewoon SO (moet) en BuSO.

3. Campusleerlingen (BaO naar SO): op vraag van scho(o)l(en) – goedkeuring LOP SO en LOP BaO nodig.

4. Indicator- en niet-indicatorleerlingen: 1e jaar van de 1e graad gewoon SO (moet) en BuSO (mag).

De voorrangsperiodes voor broers en zussen en voor indicator- en niet-indicatorleerlingen duurt minimaal veertien kalenderdagen (d.i. zaterdagen, zondagen en feestdagen inbegrepen).
Tijdens de voorrangsperiode gebeuren de inschrijvingen chronologisch; na elke voorrangsperiode vervalt de voorrang voor leerlingen die zich in deze periode niet hebben aangediend (en tot de voorrangsgroep behoorden). In sommige situaties kan er voor bepaalde groepen (bv. broers en zussen) toch eerder ingeschreven worden op voorwaarde dat er voor die groep niet geweigerd wordt op basis van capaciteit.
De voorrangsperioden voor broers en zussen en kinderen van personeel kunnen ook samen genomen worden op voorwaarde dat men uit deze groepen geen leerlingen weigert.
De vrije inschrijvingen starten nadat alle voorrangsperioden zijn afgerond.

Opgelet: Door de coronadreiging werden de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 in alle scholen basis- en secundair onderwijs stilgelegd. De leerlingen die tot 16 maart 2020 werden ingeschreven, blijven ingeschreven. De andere leerlingen, die nog niet zijn ingeschreven, zullen dit later kunnen doen. Wanneer dit kan gebeuren, zal u hier kunnen lezen zodra het duidelijk is.

Dank voor uw geduld.

 

In het Lokaal Overlegplatform Brugge-Blankenbrugge SO (LOP) werden gezamenlijke afspraken gemaakt over deze voorrangs- en inschrijvingsperiodes.

Voor alle scholen uitgezonderd Stamina, BuSO De Passer en Spermalie
gelden onderstaande principes:

 

PERIODES

PRINCIPE

A

Capaciteitsbepaling   voor eerste leerjaar van eerste graad 1ste leerjaar A en 1ste   leerjaar B

Tegen start   voorrangsperiodes melden aan het LOP - Deadline: 1 maart

B

Broers en   zussen + Kinderen van Personeel (gelijktijdig)

3de en 4de week voor   paasvakantie voor 1ste lj. 1ste graad en BuSO

C

Periode   dubbele contingentering: voorrang indicator en niet-indicatorleerlingen

1ste en 2de week voor paasvakantie voor 1ste lj. 1ste   graad (BuSO: kan *)

D

Geen   inschrijvingen: opfrisperiode

1ste schooldag na paasvakantie voor 1ste lj. 1ste graad en BuSO

E

Vrije   inschrijvingen

Start 2ste schooldag na paasvakantie voor:

- 2de lj. 1ste graad en hogere jaren

- Deeltijds onderwijs en duaal leren

- Leertijd

Start 2de schooldag na paasvakantie voor 1ste   lj. 1ste graad en BuSO

Voor het BuSO is de voorrang indicator- en niet-indicatorleerlingen voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 niet verplicht.

Voor meer inlichtingen voor basis- én secundair onderwijs kan je terecht bij de contactpersoon van het lokaal overlegplatform (LOP):

Jo De Potter,  0490 58 99 61  jo.depotter@ond.vlaanderen.be

of bij de Onderwijsdeskundige Flankerend Onderwijsbeleid van stad Brugge, Chris Deloof, 050 47 54 74 of chris.deloof@brugge.be

of bij elke Brugse secundaire shool.

Meer info vind je ook op www.inschrijvingsrecht.be of www.ond.vlaanderen.be/gok/inschrijvingsrecht/vertaalfiche.pdf 

 

Contactinformatie

Contactpersonen