milieu-educatie en materiaal scholen

gratis PMD/papierbak

composteren

afvaleiland

educatief aanbod

 

Hoe gratis PMD/papierbakken te bekomen (via IVBO).

Samen met Fost Plus biedt IVBO gratis PMD-rolcontainers, papierkratjes en communicatiemateriaal zoals stickers en affiches aan scholen. 

Per school kan het volgende aangevraagd worden:

  • één papierkrat van 30 liter per klas
  • één PMD-container van 120 liter per 50 leerlingen, met of zonder inwerpopening. De zakken dien je zelf aan te kopen.
  • communicatiemateriaal zoals losse stickers PMD, Papier & Karton, Restafval en affiches met de sorteerregels voor PMD en Papier & Karton

Info en aanvragen: https://www.ivbo.be/school-vereniging/sorteermateriaal

Hoe gratis compostbak/vat bekomen

Voor MOS scholen biedt Stad Brugge doorlopend gratis 1 compostbak/vat aan per school. Gebruik hiervoor het inschrijvingsformulier.

Voorwaarden:

beslissing tot opstarten en/of verderzetten van een compostproject;

- aantonen dat de school beschikt over voldoende plaats ;

- teruggave van compostvat of -bak indien het project niet doorgaat of afgeschaft wordt;

- geregeld rapporteren over het project aan dienst Klimaat en milieu;

- er kan beroep gedaan worden op begeleiding van een kringloopkracht (vrijwilliger -compostmeester). 

Info bij Vlaoc: https://www.vlaco.be/composteren-en-biologische-kringloop-op-school

 

 

Afvaleiland

Stad Brugge biedt aan de Brugse MOS-scholen tijdelijk gratis een afvaleiland aan. Hierin kunt u 3 afvalfracties, bijvoorbeeld rest-, PMD- en GFT-afval, inzamelen op de speelplaats van de school.

De inhoud per bak is 60l, totaal pakket is 57 cm hoog, 40,5 cm diep en 1 m breed.

Bent u MOS-school en wilt u ingaan op dit tijdelijk gratis aanbod? Mail naar klimaatenmilieu@brugge.be. Na bevestiging zullen verdere afspraken gemaakt worden.

  • Er kan 1 afvaleiland per school aangevraagd worden.
  • We kennen de afvaleilanden toe in volgorde van inschrijfdatum.
  • Indien het aanbod het toelaat kunnen we extra afvaleilanden voor bijkomende speelplaatsen voorzien.

 

Ben je op zoek naar educatief materiaal om in de klas aan de slag te gaan rond duurzame thema's?
Neem zeker een kijkje tussen de vele materialen die je via MOS kan verkrijgen!

https://www.west-vlaanderen.be/voor-scholen/mos/mos-materiaal

en www.mosvlaanderen.be/aan-de-slag.

 

Bij IVBO kan je ook terecht voor bedrijfsbezoek, lespaketten /workshops/uitleenmateriaal rond thema zwerfvuil, composteren, voedselverlies: https://www.ivbo.be/scholen-vereniginge

Ook via Klascement vind je tal van milieu en klimaat gerelateerde paketten: https://www.klascement.net/

Je kan ook terecht bij verschillende NGO's terecht: Goodplanet, WWF, Djapo,...