De Vlaamse regering heeft voor alle steden en gemeenten de zoneringsplannen  voor het lozen van afvalwater goedgekeurd.

Deze plannen leggen vast welke woningen hun afvalwater zullen moeten lozen via een riool en welke woningen hun afvalwater moeten lozen via een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie of IBA.

Als jouw woning volgens de zoneringsplannen gelegen is in een rode clusterzone, dan ben je verplicht je afvalwater te lozen via een IBA.
Klik hier om de plannen te bekijken.

Het individueel plaatsen van een IBA vraagt van jou een investering van gemiddeld 5.000 euro.

Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen om over te gaan tot het collectief plaatsen van IBA's in samenwerking met het multi-servicebedrijf FARYS.

Hierbij hanteert het college het gelijkheidsprincipe voor inwoners die lozen via riool of via een collectieve IBA. Stad Brugge financiert voor jou de IBA. FARYS komt de IBA plaatsen en onderhouden.

Je bent niet verplicht om aan te sluiten op het collectief systeem. Ga je niet  in op het aanbod van de stad, kan je ook zelf instaan voor het zuiveren van je afvalwater. Dan plaats je zelf een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie. 
Hierbij moet je de lozingsnormen voor het lozen van afvalwater in oppervlaktewater respecteren (milieuwetgeving Vlarem II art. 4.2.8.1.1.). 

In dit laatste geval kan je vrijstelling van heffing op het lozen van afvalwater vragen. Deze vrijstelling geldt telkens voor 5 jaar.

Hierbij  moet je via een labo-analyse door een erkend labo aantonen dat je IBA goed werkt.

Voorwaarden

Je woning is ingekleurd als rode cluster in het zoneringsplan. Je moet je water lozen via een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie.

Procedure

Instappen in het collectief systeem:
Neem contact op met de klantendienst van FARYS op 078 35 35 99.

IBA zelf plaatsen (je stapt niet in het collectief systeem):

  • Je kan een vrijstelling op de heffing voor het lozen van afvalwater aanvragen bij de drinkwatermaatschappij.
  • Deze vrijstelling geldt telkens voor 5 jaar en kan verlengd worden.

Meebrengen

Bij zelf plaatsen (dus niet bij collectief systeem):

Volgende documenten/formulieren breng je mee/dien je in bij Stad Brugge: 

Bij een eerste aanvraag:

  • Formulier: 'IBA: aanvraag vrijstelling'
  • Formulier: 'Aanvraagformulier vrijstelling voor zelfzuiveraars' - zie website Farys
  • Labo-analyse door erkend labo die aantoont dat de geplaatste IBA goed werkt

Bij een verlenging:

  • Formulier: 'IBA: aanvraag verlenging vrijstelling'

Regelgeving

Vlarem II art. 4.2.8.1.1. lozingsnormen i.v.m. het lozen van afvalwater in oppervlaktewateren.

Contactinformatie