Milieuzorg op school (MOS)

Milieuzorg op School (MOS) is een onderwijsproject met aandacht voor afvalpreventie, water, energie, klimaat, verkeer en natuur op school.

Sinds september 2001 startte het Vlaams Gewest i.s.m. de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de stad Brugge dit project op. https://www.west-vlaanderen.be/voor-scholen/mos-duurzame-scholen-straffe-scholen

Bent u nog geen MOS school? Geen nood, u kunt zich hiervoor nog altijd inschrijven! Meer info verkrijgt u bij Provincie West-Vlaanderen, dhr. Donald Dupon (basisonderwijs), 050 40 32 66 of donald.dupon@west-vlaanderen.be of mevr. Elien Depelsmaecker  (secundair onderwijs), 050 40 32 83 of elien.depelsmaeker@west-vlaanderen.be.

of https://www.west-vlaanderen.be/contacteer-de-mos-begeleiding

Stad Brugge voorziet voor MOS scholen bijkomende voordelen: bijv. gratis compostvat/-bak, afvaleiland...zie aanbod voor scholen

In Brugge is voor basis MOS scholen nu ook de Klimaatbende opgestart. De Brugse MOS-klimaatbende bestaat uit basisscholen die twee jaar samenwerken rond klimaat.
Interesse om aan te sluiten?
Info: https://klimaat.brugge.be/klimaatbende-3