Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.

Je hebt dit getuigschrift soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Voorwaarden

 • Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen. 
 • Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst. 

Procedure

 1. Je kan het attest of uittreksel aanvragen op volgend adres:
  Federale Overheidsdienst Defensie
  Algemene directie Human Resources
  Divisie Administratieve expertise
  Centrale dienst van het stamboek (HRA - E/N)
  Kwartier Koningin Elisabeth
  Eversestraat 1, 1140 Brussel
  T: 02/441 83 28
  F: 02/443 96 77
  E-mail: dghr.hrgan@mil.be

 2. Op de website https://www.mil.be/nl/pagina/andere-vragen kan je ook info vinden waar je het militiegetuigschrift kan bekomen.

 3. Via de dienst bevolking: graag bij de aanvraag naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum en adres vermelden zodat het stamboekuittreksel kan worden opgestuurd.

Contactinformatie